(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.10.2020

Tehtävän kuvaus

Ohjaajan tehtävä sijoittuu lastensuojelun palveluissa perhekuntoutuksen kokonaisuuteen. Perhekuntoutusta toteutetaan ympärivuorokautisena perhekuntoutuksena, ympärivuorokautisena perhearviointina ja päivämuotoisena perhekuntoutuksena. Ohjaajan tehtävä sijoittuu tällä hetkellä ymprivuorokautiseen perhekuntoutukseen.

Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksessa on asunnot seitsemälle perheelle. Perhekuntoutuksella vahvistetaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta, riittävän vanhemmuuden edellytyksiä ja perheen arjessa selviytymistä. Perhettä tuetaan niissä arkeen ja lasten hoitamiseen liittyvissä asioissa, joissa perheellä on todettu olevan vaikeuksia tai tuen tarvetta. Lastensuojelun asiakkuuteen liittyy aina suojeluperusteinen työ.

Perhekuntoutuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi. Perheelle nimetään työpari työskentelyn ajaksi. He vastaavat kuntoutussuunnitelman mukaisesta työstä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Työhön sisältyy myös ryhmien vetämistä. Kuntoutusjakson pituus on 2-3 kuukautta.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto sosionomi tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:

Monipuolisen kielitaidon, aiemman kokemuksen lastensuojelun työstä ja eri kulttuurien tuntemuksen.
Videoavusteisten menetelmien käytön osaamisen ja perhearviointikoulutuksen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Vastaava ohjaaja Tarja Lindroth p. 040 334 4266 Perhekuntoutuksen päällikkö ts. p. 050 468 8335

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi