(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.9.2020

Tehtävän kuvaus

Naulakallion lastenkoti on 31 paikkainen vaativan- sekä erityistason kuntouttavaa hoitoa ja kasvatusta tarjoava 13-17 vuotiaille lapsille tarkoitettu sijaishuoltopaikka. Lastenkoti toimii kahdessa eri toimipisteessä viidellä eri osastolla.

Haemme nyt ohjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen Naulakallion osasto Introon. Osasto on osa päihde- ja mielenterveysyksikköä, joka tarjoaa lyhytaikaista pysäytystä, arviointia ja kuntoutusta vakavasti päihteillä oireileville 16 - 17 vuotiaille huostaan otetuille tai kiireellisesti sijoitetuille lapsille.

Ohjaaja työskentelee moniammatillisessa tiimissä. Ohjaajan tehtävänä on osallistua osastolla asuvien lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimiseen sekä lasten päivittäisten asioiden hoitamiseen. Ohjaajan työtehtäviin kuuluvat myös lasten hoito- ja kasvatustehtävät sekä kodinhoidolliset työt. Työ on tiivistä työskentelyä ja yhteydenpitoa nuoren sekä perheen, sosiaalityöntekijöiden ja muiden tahojen ja verkostojen kanssa. Ohjaajalla on omalta osaltaan vastuu nuoren hoitoprosessin eteenpäin viemisestä, dokumentoinnista sekä neuvottelujen toteuttamisesta.

Työ on itsenäistä ja haastavaa mutta myös palkitsevaa ja mielenkiintoista työtä ammatillisessa työryhmässä. Työ on jaksotyötä ja työajat sijoittuvat aamuun, iltaan ja yöhön arkena sekä viikonloppuisin.

Helsingin kaupungilla sinua odottaa monipuoliset henkilöstöedut sekä edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:

Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kehittämismyönteistä työotetta ja soveltuvuutta tehtävään.

Luemme eduksi aiemman kokemuksen lastenkodissa työskentelystä tai muusta lastensuojelun työskentelystä tai päihde- ja mielenterveystyöstä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

vastaava ohjaaja Janne Heinänen p. 09 310 62004 lastenkodin johtaja Jaana Haapamäki p. 09 310 62030

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi