(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Familar Oy / Mehiläinen

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.2.2020

KESÄTYÖNTEKIJÄ, LASTENSUOJELUYKSIKKÖ PIKKU TUULENSUOJA, FAMILAR OY

Haetaan aktiivista sekä positiivista aikuista lastensuojelutyöhön. Ymmärrät, ettei elämä ole aina helppoa, tai kulje kuin unelma. Olet valmis lähtemään aikuisena matkaan näiden nuorten rinnalla. Pystyt ohjaamaan vahvalla ammattitaidolla, ohi elämän karikoiden. Jos sinulla on erityistaitoja tai -koulutusta, se on loistava lisä tehtäviin. Pystyt kohtaamaan aikuisena niin nuorten toiveet ja haaveet kuin ammatin vaativat rajat.

Haemme Pikku Tuulensuojan ryhmäkotiin vaativaan lastensuojelutyöhön kesätyöntekijää.

Pikku Tuulensuoja on vaativan laitoshoidon yksikkö neuropsykiatrisesti sekä psyykkisesti oireileville lapsille Maskussa. Yksikössä on kaksi seitsemänpaikkaista asuinyksikköä sekä kunnan alaisuudessa toimiva koulu.

Pikku Tuulensuojaan voidaan sijoittaa moniongelmaisia lapsia ympärivuorokautiseen hoitoon. Lasten tyypillisiä ongelmia ovat rajaton kasvua ja kehitystä vaarantava käyttäytyminen, ongelmat sosiaalisessa kanssakäymisessä, mielenterveys- ja päihdeongelmat, käytöshäiriöt ja yhä yleisempänä koulunkäyntiin liittyvät ongelmat. Yksikkö tarjoaa lapsille turvallisen ympäristön, kuntoutumista tukevan kasvatuksen ja hoidon, välittömän palautteen ja aikuisten vahvan malliesimerkin ja läsnäolon. Pikku Tuulensuoja tekee tiivistä yhteistyötä alueen nuorisopsykiatrian poliklinikoiden sekä nuorisopsykiatrisen osaston ja niiden henkilökunnan kanssa.

Toiminta perustuu selkeään, vahvasti strukturoituun arkeen ja ennakoitavuuteen. Jokaisen nuoren arjen suunnittelussa huomioidaan hoidon ja kasvatuksen, koulunkäynnin ja mahdollisten harrastusten yhteensovittaminen. Yksilötyöskentelyn voimavarana on omaohjaajatyöskentely lapsen kanssa. Työskentelyssä pidetään mukana vahvasti lapsen perhe ja läheiset. Omaohjaajatyöllä vahvistetaan lapsen vuorovaikutustaitoja. Yksilöllisen työn rinnalla on vahvasti yhteisökasvattaminen monenlaisten yhteisten toimintojen ja tapahtumien kautta.

Haemme nyt sosiaali- tai terveydenhuoltoalan AMK- tai perustutkinnon omaavaa henkilöä kesätyöntekijäksi. Myös alan opiskelijat, joilla on 2/3 opintoja suoritettuna huomioidaan.

Ohjaajana meillä toimit osana moniammatillista työryhmää oman koulutusalasi näkökulmasta ja kasvatusvastuullisena aikuisena yhteistyössä lapsen vanhempien ja muun verkoston kanssa. Mikäli sinulla on osaamista lastensuojelu- tai mielenterveystyöstä, lisäämme ison plussan nimesi perään. Joukkueessamme viihtyy oma-aloitteinen ja huumorintajuinen tiimipelaaja. Tehtävään valittavien on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (505/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Familarin visiona on olla suomalaisen lastensuojelun edelläkävijä. Työllistämme 1500 alan ammattilaista, jotka rakentavat parempaa tulevaisuutta joka päivä edistämällä lasten ja perheiden hyvinvointia yhdessä heidän kanssaan. Teemme uraauurtavaa työtä lastensuojelupalveluiden vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen mittaamisessa sekä tuottamiemme palveluiden laadun jatkuvassa arvioinnissa ja kehityksessä. Tuotamme monipuolisia, lasten ja perheiden erilaisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita ympäri maata.

Tervetuloa mukaan joukkoomme!

Heidi Salomaja, heidi.salomaja@familar.fi, 040-7587966