(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.2.2020

Tehtävän kuvaus

Teinilän lastenkoti tarjoaa pitkäaikaista, erityistason kuntouttavaa lastenkotihoitoa Helsingin Oulunkylässä. Toimimme kahdessa eri toimipisteessä: Pikalähetintie 15 ja Oppipojantie 19 viidellä eri osastolla. Asiakaspaikkoja Teinilässä on 33.

Teinilän lastenkodissa on lainsäädännön vaatimuksia vastaava, monipuolinen ja lastenkodin asiakastarpeita vastaava henkilöstö. Henkilökunnallamme on erityisosaamista hoitaa lapsia, joilla on psyykkistä oireilua tai neuropsykiatrinen diagnoosi. Jatkuvan ammatillisen kehittymisen tukena on Helsingin kaupungin koulutustarjonta, lastenkotimme oma perehdytysmalli sekä kehittyvän osaamisen toimintamalli. Työn tuen rakenteet ovat strukturoituja osaksi arkea.

Lastenkotihoitomme perustana toimii ajatus terapeuttisesta lastenkotihoidosta. Toteutamme aikuisjohtoista lastenkodin arkea, jossa pyrimme mahdollistamaan lapselle mahdollisimman normaalin arjen. Perushoidon lisäksi normaaliin arkeen kuuluu koulunkäynti, sosiaaliset suhteet, harrastukset ja yhteys läheisiin. Painotamme kasvatushenkilökunnan ja lapsen välistä vuorovaikutus -ja luottamussuhdetta. Jokaisella lapsella on omahoitajapari, joka toimii lapsen arjen asiantuntijana ja kasvatuskumppanina suhteessa vanhempiin. Arvioimme säännöllisesti lastenkodin hoitotyön vaikuttavuutta ja ohjaamme lapsikohtaista työtä lapsen tarpeista käsin. Lapsen kuntoutumisen edistämiseksi teemme moniammatillista yhteistyötä erilaisissa verkostoissa.

Rekrytoimme nyt ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.3-17.10.2020. Huomioimme tässä haussa myös opintojen loppuvaiheessa olevat sosionomit/sairaanhoitajat.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään valmistuneilta rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
Hyviä vuorovaikutustataitoja ja kokemusta vaativahoisten lasten kanssa työskentelystä.

Luemme eduksi:
Lääkehoidon osaamisen.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Päivi Tuominen paivi.j.tuominen@hel.fi puh 0931052441