(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.2.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme ohjaajaa vuorotteluvapaan sijaisuuteen Toimintakeskus Polkuun.

Ohjaajan tehtävät sisältävät ohjaus- ja kuntoutustyötä kehitysvammaisten asiakkaiden päivätoiminnoissa. Tehtävinä ovat myös koko toimintayksikön toiminnan suunnitteluun osallistuminen sekä asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden suunnittelu, niiden toteuttamisen ohjaus ja seuranta.
Asiakkaistamme monet tarvitsevat paljon tukea ja avustusta toiminoissaan. Asiakkainamme on myös autismikirjon henkilöitä.
Asiakkaille järjestään monipuolista päivätoimintaa, jonka painopiste on elämyksellisyydessä ja yhdessä tekemisessä. Tärkeitä sisältöjä toiminnassa ovat vuorovaikutussuhteiden tukeminen, omien valintojen tekeminen, ilon kokeminen ja voimaantuminen. Toiminta sisältää mm. liikuntaa, musiikkia sekä aisti- ja luonto elämyksiä. Toimintoja ohjataan joko työparin kanssa tai itsenäisesti, toiminnasta riippuen.

Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä ja osaavat ja mukavat työkaverit, joilta voi aina kysyä. Teemme työtä tiiminä, joten hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä joustavuus ovat tärkeitä vahvuuksia työssämme. Myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn tarvitaan arjen muuttuvissa tilanteissa. Toimintakeskuksessa on asiakkaita 38. Henkilökuntaa yksikössämme on 11.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto. Tässä haussa huomioimme myös lähihoitajat.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Lisäksi edellytämme: Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuuden alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana.

Yhden päivän työttömyys riittää, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi.

Luemme eduksi: Kokemuksen kehitysvammatyöstä ja autismikuntoutusosaamisen sekä kokemuksen ja osaamisen puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava ohjaaja Lila Rajamaa, p. 09 310 73167