(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.1.2020

Tehtävän kuvaus

Ohjaajan vuorotteluvapaan sijaisuus sijoittuu lastensuojelun palveluissa perhekuntoutukseen ja siellä laitosmuotoiseen ympärivuorokautiseen perhekuntoutukseen. Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksessa on asunnot seitsemälle perheelle.

Perhekuntoutuksella vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, riittävän vanhemmuuden edellytyksiä ja perheen arjessa selviytymistä. Perhettä tuetaan niissä arkeen ja lasten hoitamiseen liittyvissä asioissa, joissa perheellä on todettu olevan kuntouttamisen tarpeita. Lastensuojelun asiakkuuteen liittyy aina osana lasten suojeluperusteinen työskentely.

Perhekuntoutuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi. Perheelle nimetään työpari kuntoutusjakson ajaksi. He vastaavat kuntoutussuunnitelman mukaisesta työskentelystä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Työtä ohjaa systeeminen työorientaatio. Ohjaajan työtehtäviin sisältyy myös ryhmien vetämistä ja kodinhoidollisia tehtäviä.

Jaksotyö, kolmivuorotyö, Mahdollista sopia myös pääsääntöisesti yötyön tekemisestä.

Palkkaus on ilmoitettu sosionomi AMK koulutuksen mukaan, mutta määräytyy koulutuksen ja osaamisen mukaisesti.

Kelpoisuusehto: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto tai muu vastaava tutkinto tai sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuuden alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana.

Yhden päivän työttömyys riittää, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi.

Lisäksi edellytämme:
Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Luemme eduksi: Aiemman kokemuksen työskentelystä lasten ja perheiden kanssa.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Vastaava ohjaaja Tarja Lindroth p. 09 310 72950 Perhekuntoutuksen päällikkö ts. Jaakko Syrjälä p. 09 310 54853

Lisätietoa

www.hel.fi/toihinsoteen