(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2019

Tehtävän kuvaus

Ohjaajan tehtävät koostuvat lastensuojelun mukaisesta tehostetusta perhetyöstä tai sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä kiireellisenä tukitoimena. Kiireellinen tehostettu perhetyö on avohuollon tukitoimi, joka on sijoituksen vaihtoehto perheen kriisitilanteeseen. Tukitoimi sisältää perheen akuutin kriisitilanteen purkua ja palveluohjausta. Työtä toteutetaan parityönä. Palvelun kesto on yhdelle perheelle noin kaksi viikkoa. Työskentely on tiivistä ja sitä räätälöidään perheen tarpeen mukaan.

"Tässä työssä kaikki päivät ovat erilaisia ja pääset ratkomaan perheen kanssa heidän haastavia tilanteitaan. Työpäiviä sinä pääset suunnittelemaan itseohjautuvasti asiakastarpeet huomioiden ", työntekijöiden näkemyksiä tästä työstä.

Työskentelyalueena on pääsääntöisesti Länsi- ja pohjois- Helsinki mutta tarvittaessa koko Helsingin alue. Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheen kotona tai muussa heidän toimintaympäristössään.
Tiimiin kuuluu vastaava ohjaaja ja kahdeksan kiireellistä tehostettua perhetyötä sekä kuusi tehostettua perhetyötä tekevää ohjaajaa/sosiaaliohjaajaa. Tiimissämme on paljon kokemusta, hyvää tekemisen meininkiä ja yhteistä sparrausta.
Työn tukena toimivat lähiesimies, tiimin jäsenet, parityöskentely, tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa ja ryhmätyönohjaus.

Tarjoamme kaupungin hyvät henkilöstöedut, mm. ammattiasi tukevaa koulutusta, työsuhdematkalippuedun ja henkilöstökortin jolla saa alennusta tietyistä kaupoista, teattereista ja uimahalleista. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

Tehtävän kelpoisuusehto: Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi tehtävässä edellytetään kokemusta työskentelystä lastensuojelun asiakasperheiden kanssa perhetyön kontekstissa. Asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kykyä reflektoivaan työotteeseen.

Eduksi luetaan kehittämismyönteinen ja voimavarakeskeinen työote. Valmius asiakasta osallistavaan ja läpinäkyvään työskentelyotteeseen. Monikulttuurisuusosaaminen. Hyvät dokumentointitaidot, asiakkaan osallisuutta vahvistavaan reaaliaikaiseen kirjaamiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Effica-asiakastietojärjestelmän hallinta sekä valmiudet omaksua tuleva Apotti-asiakastietojärjestelmä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava ohjaaja Riitta Korhonen, p. 050 326 9674, riitta.korhonen@hel.fi vastaava ohjaaja Annemari Teräväinen, p. 050 567 5467, annemari.teravainen@hel.fi