(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Nuorten Ystävät ry, Villa Vantaa

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.9.2019
Nuorten Ystävät on yli 100-vuotias organisaatio, joka on perustamisestaan lähtien tehnyt ennakkoluulottomasti työtä heikommassa asemassa olevien sekä apua tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. Vuosittain toimintamme piirissä on yhteensä 5000 lasta, nuorta ja aikuista. NYllä on yli 40 yksikköä tai toimipistettä 17 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Työntekijöitä on yli 600.

Nuorten Ystävät etsii osaavaan joukkoonsa

KAHTA OHJAAJAA 

toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin Villa Vantaaseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja/tai terveysalan perustutkinto tai AMK-tutkinto
(lähihoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi).

Eduksi hakijalle katsotaan kokemus työskentelystä kehitysvamma-alalta ja lastensuojelutyöstä sekä autismityöstä tai mielenterveystyöstä. Arvostamme oma-aloitteisuutta, sujuvia yhteistyötaitoja, kokemusta kuvakommunikaatiosta tai muista vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä.

Ohjaajan tehtävänä on ohjata, tukea ja auttaa asiakasta yksilöllisesti hänen arjessaan. Työmme lähtökohtana on asiakkaan kuuleminen, kunnioittava kohtelu, osallisuuden tukeminen ja yksilöllinen palvelu.

Villa Vantaa on Vantaalla sijaitseva 15-paikkainen vaativan palveluasumisen yksikkö vahvaa tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille. VillaVantaan arjessa toteutetaan omaehtoista elämää ja toimintakykyä tukevaa työotetta, kannustaan ja tuetaan asiakkaita omien voimavarojensa käyttöön, millä vahvistamme asiakkaiden omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä. Arjessa sovelletaan asiakkaiden arjessa yksilöllisesti autismi- ja neuropsykiatrisen kuntoutuksen menetelmiä, kuten henkilökohtaista viikko- ja päiväohjelmaa, strukturointia ja visualisointia, sosiaalisia tarinoita sekä kuvakommunikaation tukemista. Asiakkaiden arkeen sitoutuneiden ammattilaisten työskentely perustuu jokaisen asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittamiseen, itsemääräämisoikeuteen, mielekkääseen arkeen ja vapaa-aikaan sekä perheiden kanssa tehtävään tiiviiseen yhteistyöhön.

Erityisryhmien asumispalveluissa tuetaan kokonaisvaltaisesti asukkaiden hyvinvointia ja tarjotaan mahdollisuus kasvaa yksilöllisesti. Palvelut järjestetään aina räätälöidysti asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Asumispalveluihin sitoutunut henkilökunta ylläpitää asiakkaiden kuntouttavaa arkea, joka tukee asiakkaiden monipuolista kehittymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintataitojen vahvistumista.

Työ on ilta- ja viikonloppupainotteista 3-vuorotyötä ja tehtävät alkavat sopimuksen mukaan.

Palkkaus määräytyy Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Palveluntuottajana tarkistamme myös tehtävään valittavan tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä (Terhikki/Suosikki). Lisäksi vaaditaan todistus hygieniapassin suorittamisesta.

Tarjoamme viihtyisän ja innovatiivisen työympäristön, haastavia töitä moniammatillisessa työyhteisössä sekä valtakunnallisen organisaation edut.

Mikäli olet etsimämme tekijä, täytä hakemus ja liitä mukaan CV. Huomioithan, että emme käsittele sähköpostihakemuksia.

Lisätietoja Go On, Team Vantaa arkisin klo 8.30 - 16.30, puh. 020 7798893, vantaa@go-on.fi