(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2019

Tehtävän kuvaus


Lasten vastaanoton kokonaisuus muodostuu vastaanottoperhetoiminnasta ja Oulunkylän
vastaanoton osastoista. Oulunkylän vastaanotossa toimii kolme 7-paikkaista lasten vastaanotto-osastoa. Toiminta on ympärivuorokautista.

Haemme Oulunkylän vastaanoton Keltapirttiosastolle ohjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen.
Tule tekemään sitoutuneesti monipuolista ja vaihtelevaa lastensuojelun vastaanottotyötä
moniammatilliseen tiimiin!

Keltapirttiin sijoitettavat lapset ovat alle 10 -vuotiaita kriisitilanteista sijoitukseen tulevia helsinkiläisiä lapsia. Ohjaaja vastaa lasten turvallisesta vastaanotosta, perushoidosta ja huolenpidosta. Ohjaaja osallistuu arvion tekemiseen lapsen ja perheen tilanteesta sekä avun ja tuen tarpeesta. Työ on tiivistä työskentelyä ja yhteydenpitoa lapsen sekä perheen, sosiaalityöntekijöiden ja muiden tahojen ja verkostojen kanssa. Työhön sisältyy kodinhoidollisia tehtäviä. Käytössämme on lastensuojelun arvioinnin kriteeristö.

Työ on jaksotyötä. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja yöhön arkena ja viikonloppuisin.

Haastattelut ovat osoitteessa Harjantekijäntie 2, 22.8.2019 ja 23.8.2019.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, hyviä kirjaamistaitoja sekä soveltuvuutta tehtävään.