(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.6.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme Koskelan ryhmäkotiin ohjaajaa vuorotteluvapaasijaisuuteen 5.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Koskelan ryhmäkoti on aikuisten kehitysvammaisten ohjattua asumispalvelua antava yksikkö. Yksikkö muodostuu kolmessa eri osoitteessa toimivasta ryhmäkodista, joissa kussakin asuu viidestä kahdeksaan asiakasta. Lisäksi ryhmäkodin lähellä on yhdeksän omissa asunnoissaan asuvaa tukiasukasta, jotka saavat tarvitsemansa tuen ryhmäkodin henkilökunnalta. Henkilökunta toimii kahdessa tiimissä.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu asiakkaiden ohjausta, tukea ja hoitamista heidän jokapäiväisissä tarpeissa ja toiminnoissa. Työssä painotamme asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Lisäksi ovat ryhmäkodin kodinhoidolliset tehtävät.

Hakuaikaa jatkettu 5.7 saakka.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä soveltuva lähihoitajan koulutus tai muu vastaava soveltuva koulutus, esimerkiksi kehitysvammaistenhoitaja (laki 817/2015).

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuuden alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana.

Yhden päivän työttömyys riittää, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi.

Hakuaikaa jatkettu 5.7 saakka.

Luemme eduksi


Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.