(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.6.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme työyhteisöömme ohjaajan sijaista ajalle 29.7. - 31.12.2019.

Vallilan työ- ja valmennuskeskus tarjoaa työelämäosallisuuteen suuntaavaa toimintaa nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille.
Toiminnan tavoitteena on työelämään tutustuminen ja siellä tarvittavien taitojen kehittäminen ja valmentaminen asiakkaan kiinnostuksen mukaisesti. Työhön kuuluu myös asiakkaiden elämänhallinnan ja aikuisuuden tukeminen. Asiakkaita ohjataan jatko-opiskelemaan ja tuetaan heitä löytämään työpaikka vapailta markkinoilta Tuetun työllistymisen palvelun kautta.

Työ- ja valmennuskeskuksessa toimii neljä eri yksikköä ja erilaisia valmennusryhmiä. Yksiköissä valmennetaan erilaisiin työtehtäviin sekä valmennusryhmiin talon sisä- ja ulkopuolella asiakkaan kykyjen mukaan.

Työ ohjaajana on tiimityöskentelyä johon kuuluu sekä yksilö- että ryhmänohjausta. Työhön kuuluu myös paljon toiminnan suunnittelua, toteutumista sekä arviointia. Päivittäinen kirjaaminen ja mm. asiakkaan urasuunnitelmien tekeminen ovat myös keskeisiä työtehtäviä.

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto (esimerkiksi kehitysvammaistenohjaaja).

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Työkokemusta kehitysvammaisten parissa työskentelystä ja sekä positiivista asennetta toiminnan kehittämiseen. Arjen muuttuvissa työtilanteissa ohjaat asiakaslähtöisellä, ammatillisella ja oma-aloitteisella työotteella. Sinulla on osaamista myös tietotekniikkatyöskentelystä ja kirjaamisesta. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky ja halu yhteisölliseen tiimityöskentelyyn ovat sinun vahvaa osaamistasi.