(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.5.2019

Tehtävän kuvaus


Teinilän lastenkoti tarjoaa erityistason kuntouttavaa lastenkotihoitoa huostaan otetuille lapsille, joilla on psyykkistä oireilua tai neuropsykiatrinen diagnoosi. Lastenkodissamme on erityisosaamista työskentelyyn varhaisessa vuorovaikutuksessa vaurioituneiden ja/tai traumatisoituneiden lasten kanssa, jotka oireilevat erilaisilla tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöillä. Teinilän lastenkodilla on vahvat yhteistyörakenteet sekä lasten- että nuorisopsykiatrian hoitotahojen kanssa.

Kuntouttavan lastenkotihoidon perusta on strukturoitu aikuisjohtoinen arki ja perushuolenpito. Jokaisella lapsella on omahoitajapari. Tarkoitus on mahdollistaa lapselle mahdollisimman normaali arki, johon perushoidon lisäksi kuuluvat koulunkäynti, sosiaaliset suhteet, harrastukset ja yhteys läheisverkostoon. Lasten tilanteet vaativat aikuiselta vahvaa, välittävää läsnäoloa ja huolenpitoa.
Ohjaajan tehtävänä on kuntouttava hoito- ja kasvatustyö. Lastenkotityön tavoitteena on lapsen ikätason mukainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky sekä valmiuksien luominen omaan kotiin paluuseen tai itsenäiseen elämään.

Teinilän lastenkodissa on moniammatillinen ja lastenkodin asiakastarpeita vastaava motivoitunut henkilökunta. Etsimme nyt joukkoomme ohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen. Arvostamme myönteistä ajattelutapaa sekä halua sitoutua antoisaan tehtävänkuvaan. Ohjaajan työtehtävään kuuluvat myös kodinhoidolliset tehtävät.

Palvelussuhde alkaa 1.7.2019 tai sopimuksen mukaan.

Jätä hakemus www.helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosionomin kelpoisuus tai vastaava soveltuva opistotasoinen tutkinto. Hakijan tulee esittää myös Valviran todistus sosiaalihuollon ammattioikeudesta.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä sekä huumausainetestiä koskeva lausunto

Luemme eduksi


Hoidollista ja kuntouttavaa työotetta sekä aktiivista ja kehittävää työskentelytapaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia lapsen omaohjaajana sekä vaativahoitoisten lasten ryhmähallintaa. Lisäksi katsomme eduksi kokemuksen lastensuojelutyöstä ja psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa työskentelyn.