(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.5.2019

Tehtävän kuvaus


Haussa on vakituinen ohjaajan tehtävä vammaisten asumispalveluissa Kestilän ryhmäkodissa.

Kestilän ryhmäkoti tarjoaa asumispalveluita kuudelle aikuiselle kehitysvammaiselle.
Henkilökuntaa Kestilän ryhmäkodissa on kaksi ohjaaja. Työtä tehdään pääsääntöisesti yksin työvuorossa.

Työvuorot painottuvat iltavuoroihin.
Täten valmiudet itsenäiseen päätöksentekoon ja yksintyöskentelyyn ovat tärkeitä edellytyksiä arjen työssä.

Kestilän ryhmäkodin ohjaajat tekevät yhteistyötä etenkin Ruoholan ryhmäkodin sekä Tyynelän ja Ruusulan ryhmäkotien henkilöstön kanssa, joten valmiuksia toimia myös tarvittaessa muissa yksiköissä edellytetään. Muista ryhmäkodeista saa myös tukea omaan työhönsä.

Tarkoituksena on tukea asukkaita mahdollisemman itsenäiseen oman elämänhallintaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavalla ohjauksellisella ja kuntouttavalla työotteella.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto (esimerkiksi kehitysvammaistenohjaaja).

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyviä vuorovaikutustaitoja.