(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.2.2019

Tehtävän kuvaus


Lasten vastaanoton kokonaisuus muodostuu vastaanottoperhetoiminnasta ja Oulunkylän vas-taanoton osastoista. Oulunkylän vastaanotossa toimii kolme 7-paikkaista lasten vastaanotto-osastoa. Toiminta on ympärivuorokautista.

Haemme Oulunkylän vastaanoton Keltapirttiosastolle ohjaajaa vuorotteluvapaan sijaisuuteen.
Tule tekemään sitoutuneesti monipuolista ja vaihtelevaa lastensuojelun vastaanottotyötä mo-niammatilliseen tiimiin!

Keltapirttiin sijoitettavat lapset ovat iältään 0-12- vuotiaita kriisitilanteista sijoitukseen tulevia helsinkiläisiä lapsia. Ohjaaja vastaa lasten turvallisesta vastaanotosta, perushoidosta ja huo-lenpidosta. Ohjaaja osallistuu arvion tekemiseen lapsen ja perheen tilanteesta sekä avun ja tuen tarpeesta. Työ on tiivistä työskentelyä ja yhteydenpitoa lapsen sekä perheen, sosiaalityön-tekijöiden ja muiden tahojen ja verkostojen kanssa. Työhön sisältyy kodinhoidollisia tehtäviä. Käytössämme on lastensuojelun arvioinnin kriteeristö.

Työ on jaksotyötä. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja yöhön arkena ja viikonloppuisin.
Hakuaikaa on jatkettu, tehtävää jo hakeneet otetaan valinnassa huomioon.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Luemme eduksi


Lastensuojelutyön tuntemusta. Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuuden alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Yhden päivän työttömyys riittää, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi. Siirry työpaikkakohtaisiin kysymyksiin: Täytätkö hakuilmoituksessa mainitut TE-toimiston vuorotteluvapaasijaiselle asetetut ehdot? Minkä ehdon täytät?