(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2019

Tehtävän kuvaus


Ohjaajan tehtävät Kalasataman palveluasumisryhmässä.

Vaikeavammaisten palveluasumisryhmissä(Jätkäsaari, Kalasatama, Viikki) asuu vaikeasti liikuntarajoitteisia henkilöitä, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoistaan selviytyäkseen, vuorokauden eri aikoina.

Kalastaman palveluasumisryhmässä asuu 10 asukasta omissa, vammaismitoitetuissa vuokra-asunnoissaan. Ohjaajan tehtäviin kuuluu auttaa asukkaita monipuolisissa päivittäisissä toimissa yhdessä muun työryhmän kanssa, erityisvastuualuetehtäviä sekä verkostotyötä.

Palveluasumisessa on käytössä henkilöstön yhteiskäyttö, joten työskentely muissa palveluasumisryhmissä on osa työtä.

Tervetuloa työskentelemään ajanmukaisiin ja toimiviin tiloihin ja tekemään yhteistyötä mukavan ja toimivan työryhmän kanssa.

Yksikössämme on lemmikkieläimiä.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto (esimerkiksi kehitysvammaistenohjaaja).

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


kokemusta työskentelystä vaikeavammaisten henkilöiden kanssa, hyvää fyysistä terveyttä, hyviä yhteistyötaitoja sekä joustavaa ja kehittämishaluista työotetta.