(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.2.2019

Tehtävän kuvaus


Ohjaajan vakinainen tehtävä osallisuutta edistävässä toiminnassa.

Kehitysvammaisten osallisuutta edistävän toiminnan asiakkaat ovat laaja-alaista tai kaiken kattavaa tukea tarvitsevia henkilöitä. Toiminnan tavoite on tukea aikuisuutta, omatoimisuutta, osallisuutta ja itsenäisyyttä. Kaikille asiakkaille järjestetään heidän tarpeistaan lähtevää mielekästä toimintaa.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu asiakkaiden päivätoiminnan suunnittelu, seuranta, toteutus ja arviointi. Tehtävässä vaaditaan taitoa ohjata asiakkaita yksilöllisesti sekä hyviä ryhmänohjaustaitoja. Päivittäisessä asiakaskirjauksessa käytetään asiakastietojärjestelmä Terveys Efficaa. Työ sisältää perushoidollisia tehtäviä ja fyysisiä asiakkaan siirtoja ja nostoja.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta. Haastattelut aloitetaan jo hakuajan aikana.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto (esimerkiksi kehitysvammaistenohjaaja).

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Hyviä vuorovaikutustaitoja, tahtoa kehittää toimintaa asiakaslähtöisesti ja taitoa soveltaa uutta tietoa kehitysvamma-alalta. Työ edellyttää keskeneräisyyden sietämistä ja joustavuutta toimia muuttuvissa tilanteissa sekä taitoa hahmottaa kokonaisuuksia.