Ohjaaja Ympärivuorokautinen perhekuntoutus
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Tehtävän kuvaus

Ohjaajan toimi sijoittuu lastensuojelun palveluissa perhekuntoutukseen ja siellä laitosmuotoiseen ympärivuorokautiseen perhekuntoutukseen. Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksessa on asunnot seitsemälle perheelle, joiden kanssa ohjaaja työskentelee muiden työntekijöiden kanssa.

Perhekuntoutuksella vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, riittävän vanhemmuuden edellytyksiä ja perheen arjessa selviytymistä. Perhettä tuetaan niissä arkeen ja lasten hoitamiseen liittyvissä asioissa, joissa perheellä on todettu olevan kuntoutumisen tarpeita. Suojeluperusteinen työskentely liittyy lastensuojelun asiakastyöhön.

Perhekuntoutuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi. Perheelle nimetään työpari kuntoutusjakson ajaksi. He vastaavat perheen osallisuudesta ja kuntoutussuunnitelman mukaisesta työskentelystä muiden työntekijöiden kanssa. Työtä ohjaa systeeminen työote. Ohjaaja neuvoo, ohjaa ja tukee lasta ja vanhempaa arjen asioissa. Ohjaajan tehtäviin kuuluu myös ryhmien ohjausta ja kodinhoidollisten tehtävien ohjaamista ja mallintamista.

Jaksotyö, kolmivuorotyö.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Lisäksi edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Luemme eduksi aikaisemman kokemuksen työskentelystä lastensuojelun lapsiperheiden kanssa.
Menetelmällisen osaamisen esim. Theraplay, Bentovim-Miller perhearviointi, videoavusteinen työskentely Mim,
monipuolisen kielitaidon

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Vastaava ohjaaja Tarja Lindroth P. 09 310 72950 Perhekuntoutuksen päällikkö ts. Jaakko Syrjälä P. 09 310 54853

Lisätietoa

www.hel.fi/toihinsoteen

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1331257
  • Tehtäväalue: Terveydenhuolto/sosiaaliala
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 29.1.2020
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki