(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, vuorotteluvapaan sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.6.2019

Ohjaaja, vuorotteluvapaan sijaisuus

Työavain 2-407-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 12.08.2019 (päättyy 07.02.2020)
Hakuaika päättyy 17.06.2019 kello 15:45
Karhukallion lastenkoti , Kavallinmäki 11 02710 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Oletko kiinnostunut työstä joka on samaan aikaan haastavaa ja antoisaa ja jolla on kauaskantoisia vaikutuksia. Jos vastaat kyllä niin hae meille töihin. Karhukallion lastenkoti on Espoon Viherlaaksossa toimiva pääasiassa pitkäaikaista laitoshoitoa tarjoava kolmesta kotiryhmästä koostuva lastensuojeluyksikkö. Jokaisessa kotiryhmässä on 7 paikkaa, lapset ovat 7-18 - vuotiaita. Ohjaajan tehtäviin kuuluvat lasten jokapäiväiset kasvatus- ja ohjaustehtävät sekä niiden dokumentointi, koulunkäynnin ja harrastusten tukeminen sekä perheiden ja verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö. Työ on jaksotyötä, joka muodostuu aamu-, ilta- ja yövuoroista sisältäen myös viikonloppuja. Hakemusten perusteella valitut kutsutaan henkilökohtaisiin haastatteluihin 2.-4.7. Tehtävään valittu henkilö velvoitetaan esittämään huumausainetestiä koskeva todistus esimiehelle valintapäätöksen jälkeen. Testi tehdään Espoon työterveyspalveluissa. Tehtävään valitulle asetetaan kahden kuukauden koeaika.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva perustutkinto tai aiempi koulutasoinen tutkinto. Lisäksi valittava henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhtäjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30 -vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25 -vuotias tai yli 55 -vuotias. Vastavalmistuneet huomioidaan myös haussa.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään alan koulutusta sekä kykyä tunnistaa ja vastata lasten erityistarpeisiin sekä kykyä tehdä suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä lastensuojeluperheiden kanssa. Tehtävässä edellytetään myös hygieniapassia, ensiaputaitoja ja lääkehoitolupaa. Työntekijän tulee esittää tartuntatautilain 55 pykälän mukainen terveydentilan selvitys hengityselinten tuberkuloosista ennen palvelussuhteen alkamista. Selvityksen saamiseksi työntekijän tulee täyttää tuberkuloosikysely.

Arvostamme kokemusta lastensuojelun sijaishuollosta sekä omatoimista asennetta ja ongelmanratkaisukykyä myös silloin kun asiat eivät mene kuten on ajateltu. Ajokortti luetaan eduksi. Karhukallion lastenkoti on savuton työpaikka.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2182,30 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / vko, kolmivuorotyöLisätietoja tehtävästä
vastaava ohjaaja Leena Harjunen
046 8773100
etunimi.sukunimi@espoo.fi

palveluesimies Mervi Holopainen
050 4129911
etunimi.sukunimi@espoo.fi