(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, vakituinen, Vastaanottoperhetoiminta
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.7.2020

Haluatko olla mukana tekemässä vaikuttavaa lastensuojelutyötä? Haemme ohjaajaa Espoon lastensuojelun vastaanottoperhetoiminnan tiimiin. Vastaanottoperhetoiminta on osa lastensuojelun vastaanottopalveluita, joihin kuuluu lisäksi Auroran ja Poijupuiston vastaanottokotien neljä osastoa.

Vastaanottoperhetoiminta on vastaanottoperheisiin sijoitettujen lasten ja heidän perheidensä tilanteen arviointia ja sijoituksen aikaista tukityötä sekä laaja-alaista yhteistyötä vastaanottoperheiden kanssa. Toimintaan kuuluu myös huostaanotettujen, pitkäaikaisiin sijaisperheisiin sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa tapaamisten tukeminen tai valvonta. Palvelu on tarkoitettu 0-17-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.

Ohjaajan tehtävänä on vastata työparin kanssa omien asiakasperheidensä asiakasuunnitelman mukaisesta arviointiprosessista. Työ on lapsen ja hänen perheensä sekä vastaanottoperheen kanssa työskentelyä. Työ tapahtuu yksikön tiloissa Espoon Leppävaarassa sekä perheiden ja vastaanottoperheiden kotona. Työryhmä koostuu kymmenestä ohjaajasta ja toimintaterapeutista sekä vastaavasta ohjaajasta. Työ toteutetaan pääsääntöisesti parityönä.

Tarjoamme mahdollisuuden tulla mukaan tekemään vaihtelevaa ja sopivasti haastavaa työtä, joka palkitsee. Järjestämme henkilöstöllemme säännöllisesti koulutusta työstä nousevien tarpeiden pohjalta ja tiimeillä on säännöllinen työnohjaus. Lisäksi käytössä on Espoon kaupungin henkilöstöedut.

Työpaikan nimi: Lastensuojelun vastaanottopalvelut, vastaaottoperhetoiminta
Työaika: yleistyöaika 38 h 45 min / vko
Työ tapahtuu pääsääntöisesti arkisin klo 7 - 21 välilä ja tarvittaessa viikonloppuisin.
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään:
- kokemusta lastensuojelusta ja lapsiperheiden parissa tehtävästä perhetyöstä
- hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja
- kykyä vaativaan asiakastyöhön ja reflektioon
- hyvää oman työn johtamista
- vahvaa kirjaamistaitoa
- ajokorttia

Arvostamme:
- arviointityön ja kriisityön kokemusta
- täydennyskoulutuksia ja menetelmäosaamista
- kielitaitoa

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.