(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Tuomarilan perhetukikeskus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.8.2020

Ohjaajan tehtävät päiväaikaisessa ryhmämuotoisessa perhekutoutuksessa.

Ryhmämuotoinen päiväaikainen perhekuntoutus; Tuomarilan perhetukikeskuksen Versossa. Verson ryhmämuotoinen päiväaikainen perhekuntoutus on tarkoitettu kotona oleville pienten lasten vanhemmille, jotka kaipaavat tukea arkeensa.

Verson ryhmätoiminta on suunniteltua ja tavoitteellista tukea pienten lasten perheille. Toiminnassa painottuvat lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja sen tukeminen sekä perheen arjen sujuminen lapsen tarpeet huomioiden. Versossa ohjaajat ja vanhemmat pohtivat yhdessä ratkaisuja vanhempia askarruttaviin asioihin.

- Ryhmämuotoisella perhekuntouksella pyritään lasten ja vanhempien hyvinvoinnin edistämiseen ja perheen arjessa selviytymisen tukemiseen.

- Toiminnassa painottuu lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukeminen ja arjen sujuminen lapsen tarpeet huomioiden.

- Autamme vanhempia tunnistamaan ja vastaamaan lasten tarpeisiin ajallaan, turvaten täten lasten hyvä kasvu ja fyysinen - ja psyykkinen kehitys.

- Vanhempia tuetaan kokonaisvaltaisesti perheen hyvinvoinnissa.

Päiväaikaisessa ryhmämuotoisessa perhekuntouksessa korostuu myös vertaistuen merkitys. Asiakkaaksi tulo edellyttää vanhemmilta suomenkielen taitoa, toimintakykyä ja sitoutumista työskentelyyn yhdessä lapsen / lastensa kanssa kolmena päivänä viikossa. Ryhmäkäyntien lisäksi työskentelemme sovitusti kotiin perheen tarpeiden mukaisesti.

Työpaikan nimi: Tuomarilan perhetukikeskus, Verso työryhmä

Työaika: Yleistyöaika, 38h 45min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään:

- ajokorttia
- vauva- ja pikkulapsityön kokemusta
- hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.
- kykyä suunnitella ja toteuttaa työtä itsenäisesti ja taitoa itsensä johtamiseen.

Arvostamme perhetyön ja arvioinnin menetelmien osaamista ja käyttöä, kielitaitoa ja ratkaisukeskeistä työotetta. Arvostamme myös valmiutta arvioida ja kehittää työtä sekä ryhmänohjaustaitoja ja ryhmädynamiikan eri ilmiöiden tunnistamista.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle.

Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot