(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Tuomarilan perhetukikeskus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.9.2019

Ohjaaja, Tuomarilan perhetukikeskus

Työavain 2-611-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 19.09.2019 kello 15:45
Tuomarilan perhetukikeskus , Talkoorinne 3 02760 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Espoon lastensuojelun erityispalvelut kehittyvät koko ajan. Halutatko tulla mukaan osallistumaan työn kehittämiseen ja vaikuttamaan lapsiperheiden parissa tehtävän työn laatuun? Haemme tehostetun perhetyön tiimiin osaajaa, jolla on kokemusta kotiin vietävästä lastensuojelun työstä. Tuomarilan perhetukikeskus tarjoaa perhekuntoutusta ja tehostettua perhetyötä espoolaisille lapsiperheille. Työskentelyn tavoitteena on perheen vuorovaikutuksen tukeminen ja lapsen hyvinvoinnin lisääntyminen. Ohjaajan tehtäviin kuuluu asiakastyö perheiden kotona ja perhetukikeskuksessa. Työ on lasten ja heidän vanhempiensa kanssa tehtävää intensiivistä, tavoitteellista perhetyötä. Työtä tehdään perheiden tarpeet huomioiden klo 7-21 välisenä aikana, tarvittaessa myös viikonloppuisin. Ohjaaja suunnittelee työpäivänsä hyvin itsenäisesti ja työtä tehdään yksin ja työparin kanssa. Tavoitteena on käyttää 50 % työajasta suoraan asiakastyöhön. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää tietämystä lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä perhedynamiikasta. Työn tukena on moniammatillinen tiimi. Pidämme tärkeänä työhyvinvointia sekä jatkuvaa kehittämistä koulutuksen ja avoimen dialogin kautta. Tarjoamme jatkuvaa ammatillista kehittymistä koulutusten avulla, mm. dialektisen käyttäytymisterapian menetelmien koulutus, MIM -havainnointimenetelmä.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kykyä tunnistaa eri-ikäisten lasten ja heidän perheidensä erityistarpeita sekä työskennellä suunnitelmallisesti ja intensiivisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, empaattisuutta sekä ammatillista että sosiaalista intuitiota. Edellytämme hakijalta kokemusta työstä perheiden kanssa sekä valmiutta työskennellä iltaisin. Myös ajokortti ja ajokokemus edellytetään. Työssä tarvitaan hyvää itsensä johtamista ja oman työn organisointikykyä sekä kykyä asiakastyön dokumentointiin. Tehtävään valittu henkilö velvoitetaan esittämään huumausainetestiä koskeva todistus esimiehelle valintapäätöksen jälkeen. Testi tehdään Espoon työterveyspalveluissa.

Arvostamme moniammatillisen tiimityön ja verkostotyön tuntemusta. Katsomme eduksi lastensuojelun työkokemuksen sekä monikulttuurisen työn kokemuksen ja kielitaidon.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2368,15€ / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / viikko


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, perhesosiaalityö, aikuissosiaalityö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Palveluesimies Anne Rättyä
050 596 3618
etunimi.sukunimi@espoo.fi