Ohjaaja, Toivolanmäen perheryhmäkoti (4 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2021

Tehtävän kuvaus

Haemme ohjaajia Toivolanmäen perheryhmäkotiin vakinaisiin työsuhteisiin 1.2.2022 alkaen.

Työn aloitusajankohtaa on muutettu 25.11.2021.

Toivolanmäen perheryhmäkoti on Helsingin kaupungin yksikkö, jonka toiminta perustuu Uudenmaan ELY -keskuksen ja Helsingin kaupungin väliseen sopimukseen.

Perheryhmäkodin tehtävänä on alaikäisten, ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden lasten iänmukaisen hoidon ja kasvatuksen tarjoaminen. Perheryhmäkodin tarkoituksena on toimia kodinomaisena yksikkönä pidempiaikaiseen asumiseen oleskeluluvan saaneille lapsille ja nuorille sekä ohjata ja tukea heitä kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Perheryhmäkodin asiakkaat ovat 15-17 -vuotiaita nuoria.

Perheryhmäkodissa on kolme osastoa, joissa on yhteensä kolmekymmentä asiakaspaikkaa (1.2.2022 alkaen). Kalliolan ja Kuuselan osastoilla on 12-paikkaa. Osasto Lehtolassa on kuusi perheryhmäkotipaikkaa. Perheryhmäkotityön lisäksi osasto Lehtolassa toimitaan myös sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa. Sosiaalisessa kuntoutuksessa voi olla asiakkaina perheitä tai jälkihuollossa olevia nuoria

Osasto Kalliolan ja osasto Kuuselan työryhmiin kuuluu vastaava ohjaaja ja yksitoista ohjaajaa. Osasto Lehtolan työryhmään kuuluu vastaava ohjaaja ja yhdeksän ohjaajaa. Työtehtäviin kuuluu omaohjaajana toimiminen. Lapsen/nuoren iän- ja kehityksenmukaisen hoito- ja kasvatussuunnitelman valmistelu. Kotouttamistyön ja sosiaalisen kuntoutuksen suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä asiakkaan, hänen edustajansa ja viranomaisten kanssa. Ohjaajan työhön kuuluu lisäksi kodinhoidollisia tehtäviä.

Työ on jaksotyötä, joka muodostuu aamu-, ilta ja yövuoroista sekä arkena että viikonloppuina.

Työsuhde-etuina tarjoamme esimerkiksi työsuhdematkalippuedun, tehtäviäsi tukevaa koulutusta sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa. Mahdollisuus myös työsuhdeasuntoon.

Työn hakuaikaa on jatkettu 25.11.2021. Hakijoille on viestitty asiasta.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä tiimityö- ja yhteistyötaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja.

Luemme eduksi ajokortin ja aikaisemman kokemuksen lastensuojelu- tai perheryhmäkotityöstä.

Sopimusala

SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtaja Kari Koivisto p. 040 574 6253, kari.koivisto@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1524183
  • Tehtäväalue: Sosiaaliala ja terveydenhuolto
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 10.12.2021
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki