(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, tehostettu perhetyö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2021

Hei sinä lastensuojelun ammattilainen tai sellaisen osaamisen kehittämisestä kiinnostunut, haemme yksikköömme tehostetun perhetyön ohjaajaa. Se, ettei sinulla ole kokemusta tehostetusta perhetyöstä ei ole este valituksi tulemiselle, jos omaat uuden oppimisesta innostuvan asenteen.

Tehostettu perhetyö kuuluu Lastensuojelun liikkuviin palveluihin, joka on Espoon kaupungin lastensuojelun erityispalveluiden yksikkö. Yksikössämme toimii neljä lastensuojelun avohuollon tukipalveluiden tiimiä.

Tehostettu perhetyö on perheiden kotona tehtävää intensiivistä ja tavoitteellista lastensuojelun muutostyötä. Asiakkainamme on perheitä, joiden tilanteet ovat erityisen haasteellisia tai kriisiytyneitä. Perheiden tilanteita pyrimme auttamaan esimerkiksi pureutumalla vanhemmuuden haasteisiin, perheen vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoihin sekä arjen hallintaan.

Työtä suunnittelemme ja toteutamme sekä itsenäisesti että pareittain. Asiakkaita tapaamme kaikkina viikonpäivinä päivä- ja ilta-aikaan. Tavoitteena on käyttää 50 % työajasta suoraan asiakkaan kanssa tehtävään työhön. Asiakastyön kirjaaminen kuuluu olennaisena osana työhömme.

Työotteemme on voimavarakeskeinen ja perustuu arvostavaan vuorovaikutukseen. Meille on tärkeää jokaisen, niin asiakkaittemme kuin toinen toistemme, ainutlaatuisuus ja vahvuuksien vaaliminen. Osaamisemme ydintä on aito ja avoin kohtaaminen, joka rakentaa yhteistyötä ja luo turvallista tilaa muutokselle. Työskentelyssämme haluamme kuulla koko tarinan ja jatkaa sen rakentamista yhdessä.

Työaika: 38 h 15 min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Työntekijän tulee esittää tartuntatautilain 55 pykälän mukainen terveydentilan selvitys hengityselinten tuberkuloosista ennen palvelussuhteen alkamista. Selvityksen saamiseksi työntekijän tulee täyttää tuberkuloosikysely.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotason tutkinto.

Tehtävässä edellytetään:
- kykyä vaativaan asiakastyöhön ja reflektioon
- hyvää oman työn organisointikykyä
- hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja
- vahvaa kirjaamistaitoa
- ajokorttia ja ajotaitoa

Arvostamme:
- vaativan asiakastyön kokemusta
- erilaisten asiakas- ja perhetyön menetelmien hallintaa
- ennakkoluulotonta työn kehittämisotetta

Lastensuojelun liikkuvissa palveluissa tavoitteenamme on työkulttuuri, joka mahdollistaa luovuuden ja uuden oppimisen. Meillä voit kehittyä ammatillisesti erilaisten koulutusten lisäksi kokemuksia jakamalla ja reflektiivisellä työotteella. Pidämme huolta hyvinvoinnistamme pyrkimällä yhä parempiin työtä edistäviin rakenteisiin. Näissä rakenteissa vastuut ja roolit pysyvät selkeinä ja työtaakka kohtuullisena.

Jos haluat tuoda osaamisesi ja ammattitaitosi osaksi yhteisöämme, hae meille töihin. Työn ilo löytyy rohkeudesta tarttua ja kantaa vastuuta!