(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, suomenkielinen opetus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2020

Kuvaus tehtävästä:
Haluamme, että kaikki espoolaiset lapset ja nuoret voivat hyvin, saavat peruskoulusta päättötodistuksen, pääsevät jatko-opintoihin ja liittyvät yhteiskuntaamme aktiivisina kansalaisina. Kaikkien kohdalla tämä ei kuitenkaan tahdo eri syistä sujua. Espoon suomenkielinen opetus käynnisti elokuussa 2019 valtion erityisavustuksella oppilaiden tasa-arvoa lisäävän kokeilutoiminnan perusopetuksen palvelualueilla. Kokeilutoiminnan tavoitteena on vahvistaa oppilaiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä koulupudokkuutta ja syrjäytymistä erityisopettaja ja ohjaaja- työparimallin avulla.

Neljällä perusopetuksen palvelualueella työskentelee yksi ohjaaja, jonka lähiesimiehenä toimii alueen koulun rehtori. Kokeilutoimintaan liittyvää työtä koordinoidaan Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä. Työparin toimialueeseen kuuluu kunkin palvelualueen kaikki perusopetuksen yksiköt.

Haemme hankkeen loppuajaksi ajalle 12.8 - 21.12.2020 Juvanpuiston sekä Lintumetsän kouluihin ohjaajaa.

Ohjaaja työskentelee työparina erityisopettajan kanssa. Työparin tehtävänä on kohdata, ohjata ja järjestää opetusta niille perusopetuksen oppilaille, joilla on paljon poissaoloja koulusta. Ohjaajan tehtäviin sisältyy oppilaan tämänhetkisen tilanteen kartoitusta, verkostotyötä ja tarvittavien tukitoimien suunnittelua ja toteuttamista oppilaan omassa koulussa. Ohjaaja tekee myös tiivistä yhteistyötä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa.

Työpaikkojen nimet ja osoitteet:
-Lintumetsän koulu, Lintumetsäntie 10, 02660, Espoo
-Juvanpuiston koulu, Juvanpuro 2, 02920, Espoo

Työaika:
38 h 45 min/viikko

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: sosionomi tai muu soveltuva ammattikorkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään vahvaa ja monipuolista ammattiosaamista perusopetusikäisten lasten ja nuorten kohtaamiseen, kasvuun, kehitykseen ja ohjaukseen liittyvästä työstä. Tehtävään valittava ohjaaja uskoo positiivisen vuorovaikutuksen voimaan ja keksii monia, erilaisia ratkaisuja vaikeiden tilanteiden selvittämiseksi. Tehtävä edellyttää toista ihmistä arvostavaa ja kunnioittavaa työasennetta, hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, dokumentointiosaamista, erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tehdä pari-, tiimi- ja verkostotyötä.

Arvostamme hyviä sosiaalisia taitoja, ulospäinsuuntautunutta itsenäistä työotetta sekä yksilön- ja ryhmänohjaustaitoja. Eduksi lasketaan perhe- ja sosiaalityön tai nuorisotyön palvelukentän tuntemus sekä ohjaus- ja verkostotyökokemus.