Ohjaaja, Sitouttavan kouluyhteisötyön pilottihanke
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 14.10.2021

Onko sinulla kokemusta työskentelystä oppilaiden koulupoissaolojen estämiseksi? Osaatko kohdata vaikeassa elämäntilanteessa olevaa nuorta ja hänen perhettään? Keksitkö uusia keinoja kiinnittää oppilaita kouluyhteisöönsä? Oletko osallistunut ryhmien ohjaamiseen ja ryhmädynamiikan kehittämiseen? Onko vahvuuttasi yhteistyö ammattilaisten ja verkostojen kanssa oppilaiden parasta ajatellen? Jos vastasit kyllä mihin tahansa kysymykseen, olet etsimämme ohjaaja.

Etsimme ohjaajaa Tiistilän kouluun Matinkylä-Olarin ja Tapiolan suomenkielisen perusopetuksen alueelle. Ohjaaja työskentelee osana opetus- ja kulttuuriministeriön Sitouttavan kouluyhteisötyön pilottihanketta, jossa edistetään koulujen yhteisöllisyyttä ja vähennetään koulupoissaoloja. Ohjaajan työtehtäviin sisältyy yksittäisten oppilaiden ja heidän perheidensä kohtaamista ja ohjaamista, oppilasryhmissä tehtävää työtä ja kouluyhteisöä vahvistavaa työtä. Ohjaajan työhön kuuluu toimenpiteitä yhteisöllisyyden edistämiseksi, ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia poissaoloihin puuttumiseksi, ohjaus- ja motivaatiokeskusteluja oppilaan koulunkäynnin tueksi sekä osallistumista ryhmätoimintaan. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevaa ryhmätoimintaa suunnitellaan ja ohjataan yhdessä luokanvalvojien kanssa. Ohjaaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä koulujen opetushenkilöstön, opiskeluhuollon ja monialaisen verkoston kanssa.

Suomenkielisen opetuksen koulut on jaettu neljään palvelualueeseen. Ohjaajan työtä tehdään Tiistilän koulussa ja muissa Matinkylä-Olarin ja Tapiolan palvelualueen kouluissa vuosiluokilla 5-9. Ohjaajan lähiesimiehenä toimii Tiistilän koulun rehtori. Kaupunkitasoista projektityötä ohjataan ja koordinoidaan Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä. Koulujen loma-aikaan ohjaajan työtä tehdään yhteistyössä Espoon nuorisopalveluiden kanssa.

Työpaikan nimi: Tiistilän koulu ja eri koulut Matinkylä-Olarin ja Tapiolan suomenkielisessä perusopetuksessa.

Työaika: 38 h 15 min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavalta ohjaajalta edellytetään vahvaa ja monipuolista ammattiosaamista perusopetusikäisten oppilaiden kohtaamisen, kasvun, kehityksen ja ohjauksen käytänteissä yksilötyössä ja ryhmien kanssa tehtävässä työssä.

Tehtävään valittava ohjaaja uskoo positiivisen vuorovaikutuksen voimaan ja keksii monia, erilaisia ratkaisuja vaikeiden tilanteiden selvittämiseksi. Tehtävä edellyttää toista ihmistä arvostavaa ja kunnioittavaa työasennetta, joustavuutta, yritteliäisyyttä, yksilön- ja ryhmänohjaustaitoja, itsenäistä työotetta, erinomaista suomen kielen taitoa, dokumentointiosaamista sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tehdä tiimi- ja verkostotyötä.

Arvostamme perhe- ja sosiaalityön tai nuorisotyön palvelukentän tuntemusta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1512047
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo