Ohjaaja, Sitouttavan kouluyhteisötyön pilottihanke
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 24.6.2021

Onko sinulla kokemusta työskentelystä oppilaiden koulupoissaolojen estämiseksi? Osaatko kohdata vaikeassa elämäntilanteessa olevaa nuorta ja hänen perhettään? Keksitkö uusia keinoja kiinnittää oppilaita kouluyhteisöönsä? Oletko osallistunut ryhmien ohjaamiseen ja ryhmädynamiikan kehittämiseen? Onko vahvuuttasi yhteistyö ammattilaisten ja verkostojen kanssa oppilaiden parasta ajatellen? Jos vastasit kyllä mihin tahansa kysymykseen, olet etsimämme ohjaaja.

Etsimme seitsemää ohjaajaa Espoon suomenkielisen opetuksen kouluihin vuosiluokille 5-9. Ohjaajat työskentelevät osana opetus- ja kulttuuriministeriön Sitouttavan kouluyhteisötyön pilottihanketta, jossa edistetään koulujen yhteisöllisyyttä ja vähennetään koulupoissaoloja. Ohjaajan työtehtäviin sisältyy yksittäisten oppilaiden ja heidän perheidensä kohtaamista ja ohjaamista, oppilasryhmissä tehtävää työtä ja kouluyhteisöä vahvistavaa työtä. Ohjaajan työhön kuuluu toimenpiteitä yhteisöllisyyden edistämiseksi, ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia poissaoloihin puuttumiseksi, ohjaus- ja motivaatiokeskusteluja oppilaan koulunkäynnin tueksi sekä osallistumista ryhmätoimintaan. Yhteisöllisyyttä tukevaa ryhmätoimintaa suunnitellaan ja ohjataan yhdessä luokanvalvojan kanssa. Ohjaaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä koulujen opetushenkilöstön, opiskeluhuollon ja monialaisen verkoston kanssa.

Suomenkielisen opetuksen koulut on jaettu neljään palvelualueeseen. Ohjaajan työtä tehdään palvelualueen kouluissa vuosiluokilla 5-9. Ohjaajan lähiesimiehenä toimii koulun rehtori. Kaupunkitasoista projektityötä ohjataan ja koordinoidaan Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä. Koulujen loma-aikaan ohjaajien työtä tehdään yhteistyössä Espoon nuorisopalveluiden kanssa.

Ohjaajien pääkoulut palvelualueittain:
Espoonlahden alueella Kaitaan koulu ja Mainingin koulu
Keski- ja Pohjois-Espoon alueella Kauklahden koulu ja Saarnilaakson koulu
Leppävaaran alueella Karakallion koulu ja Ruusutorpan koulu
Matinkylä-Olari ja Tapiolan alueella Tiistilän koulu


Työpaikan nimi:
Eri koulut suomenkielisessä opetuksessa

Työaika:
38 h 15 min

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavalta ohjaajalta edellytetään vahvaa ja monipuolista ammattiosaamista perusopetusikäisten oppilaiden kohtaamisen, kasvun, kehityksen ja ohjauksen käytänteissä yksilötyössä ja ryhmien kanssa tehtävässä työssä.

Tehtävään valittava ohjaaja uskoo positiivisen vuorovaikutuksen voimaan ja keksii monia, erilaisia ratkaisuja vaikeiden tilanteiden selvittämiseksi. Tehtävä edellyttää toista ihmistä arvostavaa ja kunnioittavaa työasennetta, joustavuutta, yritteliäisyyttä, yksilön- ja ryhmänohjaustaitoja, itsenäistä työotetta, erinomaista suomen kielen taitoa, dokumentointiosaamista sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tehdä tiimi- ja verkostotyötä.

Arvostamme perhe- ja sosiaalityön tai nuorisotyön palvelukentän tuntemusta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1470667
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo