(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, sijaisuus, Tuomarilan perhetukikeskus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.8.2019

Ohjaaja, sijaisuus, Tuomarilan perhetukikeskus

Työavain 2-562-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 16.09.2019 (päättyy 30.07.2020)
Hakuaika päättyy 28.08.2019 kello 15:45
Tuomarilan perhetukikeskus , Talkoorinne 3 02760 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Haemme ohjaajaa Tuomarilan perhetukikeskuksen ympärivuorokautisen kuntoutuksen tiimiin. Tuomarilan perhetukikeskus tarjoaa avohuollon tukitoimena perhekuntoutusta espoolaisille lapsiperheille. Kuntoutuksen tavoitteena on lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Ohjaajan tehtäviin kuuluu asiakastyötä työryhmän jäsenenä ja vastuutyöntekijänä. Työ on lasten ja heidän vanhempiensa kanssa tehtävää intensiivistä perhekuntoutusta. Kuntoutusjakso suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä perheen kanssa lapsen erityistarpeet huomioiden. Työtä tehdään kolmessa vuorossa arkisin ja viikonloppuisin.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään kokemusta vauvojen ja lasten hoidosta, ymmärrystä kasvusta ja kehityksestä sekä lastensuojelun toimintaympäristöstä. Edellytämme myös kykyä asiakasdokumentointiin. Tehtävään valittu henkilö velvoitetaan esittämään huumausainetestiä koskeva todistus esimiehelle valintapäätöksen jälkeen. Testi tehdään Espoon työterveyspalveluissa.

Arvostamme moniammatillisen tiimityön ja verkostotyön tuntemusta sekä kykyä työskennellä suunnitelmallisesti ja intensiivisesti, asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, empaattisuutta sekä ammatillista ja sosiaalista intuitiota. Katsomme eduksi työkokemuksen lastensuojelusta, monikulttuurisen työn osaamisen sekä päihde- ja mielenterveystyön osaamisen. Toivomme hakijalta ajokorttia ja ajokokemusta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2368,15 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min/vko, jaksotyö


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, perhesosiaalityö, aikuissosiaalityö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Vastaava ohjaaja Heikki Lappalainen
046 877 2350
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Palveluesimies Jari Mononen
043 825 7669