(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, sijaisuus, Poijupuiston vastaanottokoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.10.2019

Ohjaaja, sijaisuus, Poijupuiston vastaanottokoti

Työavain 2-727-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 04.11.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 25.10.2019 kello 15:45
Poijupuiston vastaanottokoti , Kivenlahdenkatu 1 02320 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Hei sinä nuorten hoito- ja kasvatustyöstä kiinnostunut sosiaalialan ammattilainen tai opiskelija! Poijupuiston vastaanottokodissa on haussa ohjaajan sijainen. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää vuoden 2019 loppuun saakka. Voit olla jo opintosi suorittanut taikka opintojesi loppuvaiheessa oleva opiskelija. Poijupuiston vastaanottokoti on 14-paikkainen lastensuojelun tukea tarvitsevien 13 - 17 -vuotiaiden espoolaisten nuorten vastaanotto- ja arviointiyksikkö. Vastaanottokoti jakautuu kahteen seitsemän paikan osastoon. Nuorten sijoitukset vastaanottokotiin ovat lyhytaikaisia. Sijoituksen ensisijaisena tavoitteena on nuoren kotiinpaluu, jonka vuoksi työskentely on perhedynamiikkaa arvioivaa ja vanhemmuutta tukevaa, perhesysteemin muutokseen tähtäävää perhe- ja verkostotyötä. Mikäli nuoren kotiinpaluu ei ole mahdollista, etsitään hänen tarpeitaan vastaava sijaishuoltopaikka. Ohjaajan käytännön työtehtävissä painottuu arviointityö, dokumentointi ja yhteydenpito eri yhteistyötahoihin. Vastuuohjaajalla on vastuu nuoren prosessin hoitamisesta ja ohjaamisesta. Ohjaaja huolehtii työvuorossa ollessaan kaikkien vastaanottokodissa olevien nuorten hoito- ja kasvatustyöstä. Vastaanottokodin työryhmä muodostuu kahdeksasta ohjaajasta ja vastaavasta ohjaajasta, sekä osastoilla on yksi yhteinen ruokahuollosta vastaava ohjaaja. Työryhmän tukena on myös Poijupuiston lastensuojelupalveluiden sairaanhoitaja sekä toimintaterapeutti. Etsimme lastensuojelun ammattilaisia, joka sopivat osaksi innovatiivista joukkoamme ja uskovat positiivisen vuorovaikutuksen voimaan. Tehtävään valittu henkilö velvoitetaan esittämään huumausainetestiä koskeva todistus esimiehelle valintapäätöksen jälkeen. Testi tehdään Espoon työterveyspalveluissa.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään asiakasta kunnioittavaa työasennetta, hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, dokumentointiosaamista, positiivista ja vuorovaikutuksellista työotetta. Lisäksi edellytämme paineensietokykyä, kykyä tehdä niin pari kuin tiimityötäkin, valmiutta tehdä epäsäännöllistä kolmivuorotyötä, ajokorttia sekä ajotaitoja.

Arvostamme kokemusta lastensuojelutyöstä, arviointiosaamista, kriisityöosaamista ja kielitaitoa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2368,15 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / vko, epäsäännöllinen kolmivuorotyö


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, perhesosiaalityö, aikuissosiaalityö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Vastaava ohjaaja Paula Stenman
050 598 6981

Vastaava ohjaaja Antti Rissanen
046 877 3822