(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Sijaishuollon perhetyö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.10.2020

Oletko meidän tuleva ohjaaja?

Sijaishuollon perhetyö on perheiden kotona tehtävää tavoitteellista muutostyötä. Lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina on perheitä, joiden tilanteet ovat erityisen haasteellisia ja moninaisia. Työryhmä toimii erityisesti sijaishuollon sosiaalityön tukena ja perhetyö voi ajoittua sijoituksen eri vaiheisiin. Palveluun kuuluu vanhempien tukeminen sijoituksen alkuvaiheessa ja sijoituksen aikana, sijaisperheiden perhetyö sekä lapsen kotiutumismahdollisuuden arviointi ja kotiutuksen tuki.

Perheitä pyritään auttamaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Perheenjäsenten kanssa harjoitellaan käytännön tasolla erilaisia taitoja esimerkiksi vanhemmuuteen, vuorovaikutukseen sekä arjen hallintaan liittyen.

Työtä tehdään sekä itsenäisesti että työpareittain, ja työntekijät suunnittelevat itsenäisesti työtään. Asiakastyötä tehdään kaikkina viikonpäivinä päivä- ja ilta-aikaan. Tavoitteena on käyttää 50 % työajasta suoraan asiakkaan kanssa tehtävään työhön. Työhön kuuluu olennaisena osana asiakastyön kirjaaminen.

Palvelussuhde alkaa 2.11. tai sopimuksen mukaan.

Työpaikan nimi: Sijaishuollon perhetyö

Työaika: Yleistyöaika, 38 h 15 min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotason tutkinto.

Tehtävässä edellytetään:
- kykyä vaativaan asiakastyöhön ja reflektioon
- hyvää oman työn organisointikykyä
- hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja
- vahvaa kirjaamistaitoa
- ajokorttia ja ajotaitoa

Arvostamme:
- vaativan asiakastyön kokemusta
- erilaisten asiakas- ja perhetyön menetelmien hallintaa
- ennakkoluulotonta työn kehittämisotetta

Lastensuojelun liikkuvat palvelut on Espoon kaupungin lastensuojelun erityispalveluiden yksikkö, jossa toimii neljä lastensuojelun avohuollon tukipalveluiden tiimiä. Työotteemme on voimavarakeskeinen ja perustuu arvostavaan vuorovaikutukseen.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään.


Tämä rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Valinnat työpaikkahaastatteluun tehdään ilman hakijan henkilötietoja.

Haastatteluvalinnat tekevä esimies arvioi hakijoita hakemuksen perusteella näkemättä nimi-, yhteystieto-, ikä-, sukupuoli- ym. tunnistetietoja.
Huomioithan vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita, eikä sisällä tunnistetietoja.

Jätä hakemuksesi sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta, jotta hakemuksestasi löytyy tarvittavat tiedot ja anonyymi rekrytointi on mahdollista toteuttaa"