(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Poijupuiston lastensuojelupalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.11.2018

Ohjaaja, Poijupuiston lastensuojelupalvelut

Työavain 2-763-18
Vakinainen työsuhde alkaen 14.01.2019
Hakuaika päättyy 13.12.2018 kello 15:45
Poijupuiston lastensuojelupalvelut , Kivenlahdenkatu 1 02320 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Poijupuiston vastaanottokoti on 14-paikkainen lastensuojelun tukea tarvitsevien 13 - 17 -vuotiaiden espoolaisten nuorten vastaanotto- ja arviointiyksikkö. Vastaanottokoti jakautuu kahteen seitsemän paikan osastoon. Nuorten sijoitukset vastaanottokotiin ovat lyhytaikaisia. Sijoituksen ensisijaisena tavoitteena on nuoren kotiinpaluu, jonka vuoksi työskentely on perhedynamiikkaa arvioivaa ja vanhemmuutta tukevaa, perhesysteemin muutokseen tähtäävää perhe- ja verkostotyötä. Mikäli nuoren kotiinpaluu ei ole mahdollista, etsitään hänen tarpeitaan vastaava sijaishuoltopaikka. Ohjaajan käytännön työtehtävissä painottuu arviointityö, dokumentointi ja yhteydenpito eri yhteistyötahoihin. Vastuuohjaajalla on vastuu nuoren prosessin hoitamisesta ja ohjaamisesta. Ohjaaja huolehtii työvuorossa ollessaan kaikkien vastaanottokodissa olevien nuorten hoito- ja kasvatustyöstä. Vastaanottokodin työryhmä muodostuu kahdeksasta ohjaajasta ja vastaavasta ohjaajasta, sekä osastoilla on yksi yhteinen ruokahuollosta vastaava ohjaaja. Työryhmän tukena on myös Poijupuiston lastensuojelupalveluiden sairaanhoitaja sekä toimintaterapeutti. Etsimme lastensuojelun ammattilaisia, joka sopivat osaksi innovatiivista joukkoamme ja uskovat positiivisen vuorovaikutuksen voimaan. Palvelussuhde alkaa 14.1.2019 tai sopimuksen mukaan.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään asiakasta kunnioittavaa työasennetta, hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, dokumentointiosaamista, positiivista ja vuorovaikutuksellista työotetta sekä paineensietokykyä. Edellytetään myös kykyä tehdä niin pari kuin tiimityötäkin, valmiutta tehdä epäsäännöllistä kolmivuorotyötä, ajokorttia sekä ajotaitoja.

Arvostamme kokemusta lastensuojelutyöstä, arviointiosaamista, kriisityöosaamista ja kielitaitoa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2344,70€ / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö, epäsäännöllinen kolmivuorotyö


Lastensuojelu on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä. Kehitämme lastensuojelua yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Vastaava ohjaaja Antti Rissanen
046 877 3822

Palveluesimies Anne Rättyä
050 596 3618