(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Poijupuiston lastensuojelupalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.11.2018

Ohjaaja, Poijupuiston lastensuojelupalvelut

Työavain 2-755-18
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.01.2019 (päättyy 22.05.2020)
Hakuaika päättyy 10.12.2018 kello 15:45
Poijupuiston lastensuojelupalvelut , Kivenlahdenkatu 1 02320 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Poijupuiston vastaanottokoti on 14-paikkainen lastensuojelun tukea tarvitsevien 13 - 17 -vuotiaiden espoolaisten nuorten vastaanotto- ja arviointiyksikkö. Vastaanottokoti jakautuu kahteen seitsemän paikan osastoon. Nuorten sijoitukset vastaanottokotiin ovat lyhytaikaisia. Sijoituksen ensisijaisena tavoitteena on nuoren kotiinpaluu, jonka vuoksi työskentely on perhedynamiikkaa arvioivaa ja vanhemmuutta tukevaa, perhesysteemin muutokseen tähtäävää perhe- ja verkostotyötä. Mikäli nuoren kotiinpaluu ei ole mahdollista, etsitään hänen tarpeitaan vastaava sijaishuoltopaikka. Ohjaajan käytännön työtehtävissä painottuu arviointityö, dokumentointi ja yhteydenpito eri yhteistyötahoihin. Vastuuohjaajalla on vastuu nuoren prosessin hoitamisesta ja ohjaamisesta. Ohjaaja huolehtii työvuorossa ollessaan kaikkien vastaanottokodissa olevien nuorten hoito- ja kasvatustyöstä. Vastaanottokodin työryhmä muodostuu kahdeksasta ohjaajasta ja vastaavasta ohjaajasta, sekä osastoilla on yksi yhteinen ruokahuollosta vastaava ohjaaja. Työryhmän tukena on myös Poijupuiston lastensuojelupalveluiden sairaanhoitaja sekä toimintaterapeutti. Etsimme lastensuojelun ammattilaisia, joka sopivat osaksi innovatiivista joukkoamme ja uskovat positiivisen vuorovaikutuksen voimaan.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Koska kyseessä on sijaisuus, voimme huomioida myös opintojensa loppuvaiheessa olevat hakijat.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään asiakasta kunnioittavaa työasennetta, hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, dokumentointiosaamista, positiivista ja vuorovaikutuksellista työotetta sekä paineensietokykyä, kykyä tehdä niin pari kuin tiimityötäkin, valmiutta tehdä epäsäännöllistä kolmivuorotyötä, ajokorttia sekä ajotaitoja.

Arvostamme kokemusta lastensuojelutyöstä, arviointiosaamista, kriisityöosaamista ja kielitaitoa. Arvostamme myös erilaisia näkemyksiä sekä hurttia huumoria ja haluamme rakentaa mahdollisimman heterogeenistä työryhmää.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2344,70€/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Jaksotyö, epäsäännöllinen kolmivuorotyö


Lastensuojelu on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä. Kehitämme lastensuojelua yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Paula Stenman
050 598 6981

Anne Rättyä
050 596 3618