(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, perhesosiaalityö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2021

Etsimme perhesosiaalityön omiin palveluihin kahta kehittämismyönteistä ohjaajaa erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa tehtävään perhetyöhön.

Omat palvelut kuuluvat Espoon kaupungin perhesosiaalityöhön, osana lapsiperheiden hyvinvointipalvelujen kokonaisuutta. Omien palvelujen tiimi työskentelee pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen tarpeessa olevien ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden kanssa.

Palvelulupauksemme, ''yhdessä hyvää arkea'', mukaisella toiminnalla tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme pärjäämään paremmin omassa elämässään. Perheenjäsenten arjen taitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen sekä vuorovaikutuksen tukeminen ovat koko perheen auttamisemme kulmakiviä.
Työssä keskeistä on tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijöiden sekä perheen muun verkoston kanssa. Espoossa on käytössä Lapset puheeksi -toimintamalli, jota hyödynnetään ja käytetään myös perhetyössämme. Kehitämme palvelujamme entistä laadukkaammiksi ja vaikuttavammiksi vastaamaan paremmin asiakastyön tarpeisiin.

Tiimiimme kuuluu nyt viisi perhetyöntekijää, neljä ohjaajaa, terveydenhoitaja sosiaaliohjaaja, sekä johtava sosiaaliohjaaja. Tule osaksi osaavaa tiimiämme!

Työpaikan nimi: perhesosiaalityön Omat palvelut
Työaika: 38h 15min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytetään lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää asiantuntijuutta, perhekeskeistä työskentelyotetta, tilannetajua sekä erinomaisia vuorovaikutus-, ohjaus ja yhteistyötaitoja. Edellytämme myös dokumentoinnin osaamista sekä hyvää suomen kielen taitoa.

Arvostamme kokemusta ja osaamista erityisen tuen (esim. neuropsykiatrisen tuen) tarpeessa olevan lapsen tai aikuisen kanssa työskentelystä ja ohjaamisesta. Arvostamme myös kokemusta maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa työskentelystä ja ohjauksesta sekä sosiaalialan lainsäädännön tuntemusta.
Eduksi luetaan monipuolinen kielitaito, kehittämismyönteisyys sekä oman auton käyttömahdollisuus.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot