(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Perhepalvelut Hoivaonni, Helsinki
Esperi Care Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.12.2018

Hoivaonni Oy on sosiaali- ja terveysalalla toimiva yritys, joka tarjoaa erilaisia palveluita mm. vanhuksille, mielenterveyskuntoutujille ja lapsiperheille. Hoivaonnen palveluihin kuuluu yli 65-vuotiaiden vanhusten päivätoiminta, mielenterveyskuntoutujien tukemiseen liittyvät palvelut ja tukiasuminen, sekä perhetyö ja tapaamispaikkatoiminta lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kurkkaa täältä lisätietoja!

Etsimme tiimimme vahvistukseksi OHJAAJAA tehostettuun ja sosiaalihuoltolain mukaiseen perhetyöhön vähintään 50 %:n työajalle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hoivaonnen perhetyö tapahtuu perheen kotona ja/tai muussa perheen toimintaympäristössä pääkaupunkiseudulla. Valtaosa asiakkaista asuu Helsingissä. Palvelua toteutetaan yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja perheen muun verkoston kanssa. Perhetyön tarpeen taustalla voi olla äkillinen kriisi ja/tai vakava, pitkään jatkunut ongelmallinen tilanne. Työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista pohjautuen lapsen asiakassuunnitelmaan. Perhetyön tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä vanhemman vanhemmuutta, ohjata perhettä arjessa sekä vahvistaa perheen sisäistä vuorovaikutusta. Työ kohdistuu sekä koko perheeseen, että perheenjäseniin yksilöinä. 

Perhetyön ohjaajan tehtäviin kuuluu ohjausta, neuvontaa, tukea, yhdessä tekemistä sekä kasvatustyössä mukana toimimista. Tämän lisäksi työ pitää sisällään raporttien ja lausuntojen kirjoittamista sekä verkostotyötä. Työ on erittäin itsenäistä ja odotammekin työntekijältä sen mukaista työotetta, uskallusta tehdä päätöksiä, ammatillisuutta vaativissa tilanteissa, sekä joustavuutta ja kykyä reagoida muutoksiin. Työn aikataulutus on myös hyvin itsenäistä, mutta työn luonteesta johtuen se painottuu vahvasti iltoihin ja viikonloppuihin.

Koulutusvaatimuksena on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan AMK-tutkinto tai entinen vastaava opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytämme työkokemusta lastensuojelusta, perhe- ja/tai kriisityöstä. Hakijalta odotetaan erittäin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Mainitsethan hakemuksessasi myös muun kielitaitosi.

Työaika sovitaan erikseen hakijan toiveiden ja mahdollisuuksien sekä Hoivaonnen tarpeen mukaan. Tarjoamme vähintään 50% työaikaa, joka on nostettavissa asiakasmäärien ja työntekijän toiveiden mukaan. Ilmoitathan hakemuksessasi minkälaisina aikoina ja minkä verran työtunteja toivoisit. 

Olemme yhteydessä sopiviin työnhakijoihin 20.1.2019 mennessä työhaastattelukutsujen merkeissä. Kutsumme hakijoita haastatteluun kuitenkin jo tammikuun alkupuolella, joten toimithan nopeasti. Työtehtävä täytetään heti oikean henkilön löydyttyä. 

Tarjoamme työntekijälle paikan osana mukavaa, ammattitaitoista ja kehittämismyönteistä avopalveluiden tiimiämme sekä muiden työntekijöiden ja esimiehen jatkuvan tuen.

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikönpäällikkö Annika Halmela, 045 261 1511, annika.halmela@esperi.fi.

 Esperi on Savuton työpaikka.