Ohjaaja, nuorten vastaanotto (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 19.11.2021

Tehtävän kuvaus

Nuorten vastaanoton kokonaisuus muodostuu Kallion, Herttoniemen ja Malminkartanon lastensuojelun vastaanottolaitosten osastoista. Palvelumme on ympärivuorokautista ja päivystysluonteista vastaanottotyötä ja arviointitoimintaa 13-17 vuotiaiden nuorten parissa.

Olemme jo vahvistaneet työryhmiämme uusilla ohjaajilla, mutta haemme nyt vielä kahta ohjaajaa merkitykselliseen, tavoitteelliseen ja mukaansa tempaavaan työhön vahvistamaan nuorten vastaanottolaitosten työryhmiä. Työpaikkasi sijoittuu joko Herttoniemen tai Kallion vastaanottoon. Voit kertoa toiveesi työnhaun yhteydessä.

Olet etsimämme henkilö, jos haluat tarjota tukeasi elämän käännekohdassa oleville nuorille ja heidän läheisilleen. Arjen perustana toimii turvallinen aikuisjohtoinen arki, jossa nuoren ja perheen tuen tarpeita arvioidaan moniammatillisen työryhmän johdolla.

Työssä onnistumista tukevat ymmärrys nuorten maailmasta sekä kyky tunnistaa erilaisia voimavaroja. Asiakkaamme toivovat työntekijöiltä rehellisyyttä, rauhallisuutta ja aikaansaavuutta. Asiakkaamme ovat paljon eri palveluita tarvitsevia, mikä edellyttää ohjaajilta nopeaa ja hallittua osastotilanteen ja lapsiryhmän kokonaistilanteen hahmottamista sekä oman työn koordinointitaitoja.

Vastaanottotyössä sijoitukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja nuoret ovat pääosin kiireellisesti sijoitettuina. Osastojakson aikana vastataan nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Työskentelyyn kuuluu myös nuoren ja perheen sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa tehtävä lapsen ja perheen tilanteen ja tuen tarpeen arviointi sekä kartoitus.

Tehtäväkohtaisen palkan päälle Helsingin kaupunki maksaa 6% rekrytointilisää vuoden ajan työsuhteen alkamisesta.

Kelpoisuusehdot:
Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja tai muu aikaisempi lähihoitajaan rinnastettava sote-alan tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito. Arvostamme ruotsin kielen osaamista ja tehtävässä on hyödyksi myös englannin kielen osaaminen ja muu kielitaito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Arvostamme työkokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, lastensuojelun laitoshoidosta ja vastaanottotoiminnasta sekä vahvaa ammatillisuutta. Lisäksi ohjaajan työ osastolla edellyttää joustavaa työotetta sekä hyvää paineensietokykyä muutosten ja muuttuvien tilanteiden keskellä. Edellytämme myös hyviä yhteistyö- sekä dokumentointitaitoja.

Sopimusala

SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Vastaava ohjaaja Sari Sarvela, 09 310 24102, sari.sarvela@hel.fi Vastaava ohjaaja Solja Vainio, 09 310 46991, solja.vainio@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1526989
  • Tehtäväalue: Sosiaaliala ja terveydenhuolto
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 3.12.2021
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki