(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Niittymaan asumisyksikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.8.2019

Ohjaaja, Niittymaan asumisyksikkö

Työavain 2-555-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 12.09.2019 kello 15:45
Niittymaan asumisyksikkö , Niittymaanaukea 4 B 02200 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Espoo kaupungin vammaispalvelujen Niittymaan asumisyksikköön haetaan ohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen. Työt voit aloittaa sovitusti. Asumisyksikkö tarjoaa vammaispalvelulain mukaista ympärivuorokautista asumista tukevia yksilöllisiä palveluja 12 vaikeavammaisille henkilöille, jotka asuvat omissa vuokra-asunnoissaan. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella esimerkiksi neurologisen sairauden, aivovamman tai tapaturman vuoksi. Asukkaiden käytössä on yhteinen asukastila, jossa asukkaat voivat viettää yhteistä aikaa ja järjestää virkistystoimintaa. Toiminta perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan asukkaille järjestetään asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja. Ohjaajan työssä korostuu osallisuus ja yhteisöllisyys – asumisympäristön ja palveluiden kokonaisuuksien mahdollisuudet tukea asukkaan mahdollisimman itsenäistä arkea. Ohjaaja suunnittelee, tukee ja toteuttaa yhdessä asukkaiden kanssa keskinäistä yhteisöllistä toimintaa, kuten asukaskokoukset, yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet. Ohjaaja osallistuu asukkaiden yksilöllisten asumisentukisuunnitelmien suunnitteluun, arviointiin, kirjaamiseen asiakastietojärjestelmään ja toteutukseen yhdessä moniammatillisen henkilökunnan ja asukkaan lähipiirin kanssa. Ohjaaja osallistuu osana työtä yksikön arkeen, kuten asiakkaiden perushoidon sekä lääkehoidon toteuttamiseen sekä erikseen sovittavien vastuualueiden hoitamiseen. Ohjaajana pääset osalliseksi moniammatilliseen 16 hengen työyhteisöön, jossa työskentelee ohjaajan kollega, lähihoitajia, sairaanhoitaja, keittäjä-emäntä sekä vastaava ohjaaja.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista sekä kykyä oman työn suunnitteluun ja hallintaan. Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä ennen lopullista tehtävään valintaa. Tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitoon liittyvät koulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Arvostamme kokemusta vaikeavammaisten henkilöiden ohjauksesta, asiakassuunnitelmien, arvioinnin ja toteutuksen laadinnasta. Oman työn tai työyhteisön kehittämisestä sekä yhteistyöstä omaisten- ja läheisten kanssa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2369,15 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö 116 h 15 min / 3 vko


Sosiaali- ja terveystoimen 3300 työntekijää huolehtivat espoolaisten terveyspalveluista, perhe- ja sosiaalipalveluista sekä vanhusten palveluista. Haluamme edistää kaikenikäisten kuntalaisten mahdollisuuksia hyvään arkeen ja omatoimiseen elämään. Painotamme palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintaa ja kannustamme kuntalaisia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Espoo on yli 280 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
t.s Vastaava ohjaaja
043 825 0428

Palveluesimies Anu Mattila
040 652 2249
anu.mattila@espoo.fi