(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja (MONIKU), sijaisuus, Perhesosiaalityö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.12.2020

MONIKU-palvelu ja -ohjaajan työ on osa Espoon kaupungin Perhesosiaalityön kokonaisuutta ja kuuluu Omiin palveluihin. Omien palvelujen tiimi työskentelee sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa. Tiimiimme kuuluvat viisi perhetyöntekijää, sosiaaliohjaaja, neljä ohjaajaa, terveydenhoitaja sekä johtava sosiaaliohjaaja. Haemme nyt osaavaan joukkoomme määräaikaiseen tehtävään MONIKU-ohjaajaa.

MONIKU-palvelu tukee ja auttaa monikulttuurisia perheitä vauvan vuorovaikutustaitojen ja kielenkehityksen vahvistamisessa monikielisessä ja -kulttuurisessa kasvuympäristössä. MONIKU-palvelu on tarkoitettu kaikille monikulttuurisille perheille, joiden äidinkielenä on jokin muu kuin suomen- tai ruotsin kieli. Palvelu on tarkoitettu kaikille neuvolaikäisille lapsille eli 0-6-vuotiaille sekä vauvaa odottaville perheille. MONIKU-ohjauksessa toteutetaan perheen kanssa kolme tapaamista lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana. Toimintaympäristöinä ovat lastenneuvolat Espoossa. Työskentely toteutetaan tiiviissä yhteistyössä neuvolan terveydenhoitajan ja kuntoutuspalveluiden puheterapeutin ja psykologin kanssa. Neuvolatapaamisten lisäksi MONIKU-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä muiden perhettä tukevien työntekijöiden ja ammattilaisverkostojen ja järjestöjen kanssa.

Odotamme sitoutumista asiakastyöhön, lapsen varhaisenkehityksen tuntemista, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteisuutta sekä suomen kielen taitoa, muu kielitaito plussaa. Oma auto lasketaan eduksesi. Tarjoamme merkityksellisen työn, saat työhösi esimiehen, tiimin, sosiaalityöntekijöiden tuen sekä työnohjauksen. Työnantajana Espoo tarjoaa työmatkasetelin, liikunta- ja kulttuuriedun sekä lounasedun.

Työpaikan nimi: Perhesosiaalityö, Omat palvelut
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään: sitoutumista asiakastyöhön, lapsen varhaisen kehityksen tuntemista, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteisuutta sekä suomen kielen taitoa (muu kielitaito plussaa).

Arvostamme: ymmärrystä ja kokemusta eri kulttuuritaustaisten kanssa toimimisesta.