Ohjaaja, lastensuojelun Toivo-palvelut (10 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 6.7.2021

Tehtävän kuvaus

Hei sosiaali-, terveys-, nuoriso-, tai kasvatusalan ammattilainen! Haluatko kehittää erityisosaamistasi rikoksilla, päihteillä ja käyttäytymisellä oireilevien nuorten parissa?

Tule meille työkaveriksi perustamaan uutta lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelun TOIVO-yksikköä. Meidän tarkoituksenamme on luoda vaikuttavia ja näyttöön perustuvia palveluita rikoksilla, päihteillä ja käyttäytymisellä oireileville nuorille ja heidän läheisilleen yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Kehitämme TOIVO-palvelua systeemiseen lastensuojelun työotteeseen. Kollegoinasi toimivat 2 MDFT-terapeuttia, 10 ohjaajaa ja johtava ohjaaja. TOIVO-yksikössä työskentelee lisäksi 6 sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä.

Tehtäväkuvaus

Asiakastyössä keskeistä on nuoren muutostarpeen herättäminen, rikoksettoman ja päihteettömän elämäntavan motivointi sekä turvallisten käyttäytymismallien valmentaminen. Autat nuorta vahvistamaan sosiaalisia taitoja, omasta itsestä ja arjen asioista huolehtimista. Vahvistat työskentelylläsi lapsen/nuoren itsetuntoa, vahvuuksia ja voimavaroja sekä osallisuutta. Tuet nuorta kohti muutosta ja ongelmista selviytymistä sekä tarjoat mahdollisuuden myönteisten asioiden kokemiseen.

Vahvistat vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden myönteistä vuorovaikutusta, kasvatuskykyä ja -sen tuomia mahdollisuuksia. Olet apuna tukemassa koulunkäyntiä ja harrastamista tai opiskeluun ohjaamista, ammatin ja -työnhakua. Työskentelyn tavoitteet perustuvat nuoren lastensuojelun asiakassuunnitelmaan ja tiiviiseen yhteistyöhön vastuusosiaalityöntekijän kanssa. Teet jalkautuvaa työtä eri yhteistyökumppanien kanssa myös ilta- ja viikonloppuaikaan.

Olet etsimämme henkilö, mikäli vastaat osaan väittämistä myönteisesti;
-Pidän työpari- ja yksilötyöskentelystä sekä verkostoissa toimimisesta
-Minulle on ominaista aito, arvostava ja dialogiin pyrkivä vuorovaikutus
-Tartun konkreettisiin muutostyökaluihin, menetelmiin ja toimintaan asiakastyössä
-Minulla on osaamista käyttäytymisellä ja päihteillä oireilevien lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä mielenterveyden häiriöistä
-Minulla on ymmärrystä traumaattisten elämäntapahtumien ja ihmissuhteiden vaikutuksista lasten kasvuun ja kehitykseen sekä niiden ilmenemismuotoihin
-Haluan olla kehittämässä systeemistä lastensuojelun työotetta ja erityisosaamista tämän asiakasryhmän auttamiseksi

Luemme eduksi;
-Kokemus nuorisorikollisuuden ehkäisyn parissa työskentelystä
-Lastensuojelun vahva tuntemus
-Kokemus käyttäytymisellä oireilevien nuorten arvioinnista ja työskentelymenetelmistä
-Osaaminen nuorten päihdetyöstä tai mielenterveystyöstä
-Kokemus nuoria kuntouttavien ryhmien ohjaamisesta

Mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtävän ohella tarjoamme uuden, aloittavan ja taatusti innostuneen työyhteisön, jonka muotoutumiseen ja vahvuuksiin pääset omalta osaltasi vaikuttamaan.

Kelpoisuusehto:
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto tai kasvatus- ja nuorisoalan ammattikorkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, sinne rekisteröitävien ammattiryhmien osalta.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Lisätietoja tehtävästä antaa (ajalla 27.7 - 6.8.2021): Stella Leoni, johtava ohjaaja p. 040 6695257 stella.leoni@hel.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot