Ohjaaja, lasten vastaanotto (2 jobb)
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 22.11.2021

Beskrivning av jobbet

Hei sosiaalialan ammattilainen - nyt on tarjolla kaksi vakinaista työpaikkaa Lasten vastaanotossa!

Haemme kahta ohjaajaa vakinaiseen tehtävään Lasten vastaanoton Oulunkylän toimipisteeseen eri osastoille, Sinipirttiin ja Punapirttiin 3.1.2022 alkaen.

Lasten vastaanoton kokonaisuus Helsingissä muodostuu vastaanottoperhetoiminnasta ja Oulunkylän perhekuntoutuksen tiloissa toimivasta kolmesta eri osastosta. Punapirtin ja Sinipirtin asiakkaat ovat pääasiassa kouluikäisiä 7-12-vuotiaita lapsia, Keltapirtissä voidaan hoitaa myös pienempiä, alle kouluikäisiä lapsia.

Palvelumme on ympärivuorokautista ja päivystysluonteista vastaanotto- ja arviointitoimintaa. Sijoitukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja lapset ovat pääsääntöisesti kiireellisesti sijoitettuja. Arviointijakson aikana vastaamme lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Arviointijaksoon sisältyy lapsen ja perheen sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa tehtävä tilanteen ja tuen tarpeen arviointi. Ohjaaja on osa osastotyöryhmää, jossa työskentelee kahdeksan ohjaajaa ja lähiesimiehenä toimiva vastaava ohjaaja. Osastolla tehtävää arviointityötä tukee lasten vastaanotossa sairaanhoitaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä.

Ohjaajana työtehtäväsi ovat monipuoliset. Lasten yksilöllisestä perushoidosta huolehtimisen lisäksi vastaat samassa vuorossa olevien työtovereiden kanssa koko lapsiryhmän ohjauksesta. Osallistut omaohjaajana lapsen tavoitteiden mukaisen työskentelyn toteuttamiseen ja arviointiin sekä vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Oleellinen osa työtä on myös perheen verkostojen ja eri yhteistyötahojen kanssa tehtävä verkostotyö. Vastaat myös osaltasi työn asianmukaisesta dokumentoinnista. Meillä ohjaaja voi keskittyä omaan perustehtäväänsä, kodinhoidollista työtä on vähän.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Lisäksi edellytämme:
Työssä menestyminen vaatii lastensuojelun ja sitä ohjaavan lainsäädännön tuntemuksen lisäksi kykyä kohdata erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja heidän perheitään. Omaat kyvyn työskennellä rauhallisesti ja turvallisesti alati muuttuvissa tilanteissa etkä kavahda töihin kuuluvia paperitöitä tai sitä, että tehdyt suunnitelmat saattavat muuttua hetkessä. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja kykenet niin itsenäiseen kuin työryhmässä tapahtuvaan tavoitteelliseen työskentelyyn.


Luemme eduksi ja arvostamme erityisesti sinulle jo aiemmin kertynyttä lastensuojelun laitoshoidon kokemusta, kriisi- ja traumatyön, mielenterveystyön ja monikulttuurisen työn osaamista, ammatillisuuttasi täydentävää lisäkoulutusta ja kehittämismyönteisyyttä.

Me puolestamme tarjoamme sinulle vastuullisen ja vakaan työnantajan - Helsingin kaupungin sekä innostuneet ja kehittämismyönteiset työryhmät ja laadukkaan esihenkilötyön oman työn tueksi.

Kiinnostuitko? Laitathan rohkeasti hakemuksesi meille - saatamme olla sinun uusi työyhteisösi!

Avtalsbransch

SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

Lastenkodin johtaja Karoliina Härkönen 09 310 52565 tai karoliina.harkonen@hel.fi

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1527921
  • Tehtäväalue: Sosiaaliala ja terveydenhuolto
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 7.12.2021
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki