(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Kuninkaantien toimintakeskus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.2.2020

Kuvaus tehtävästä:
Espoon vammaispalveluissa vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palvelut muodostavat kolme palvelukokonaisuutta, joita ovat päiväaikainen toiminta, asumispalvelut ja sosiaalityö.

Ohjaaja työskentelee Kuninkaantien toimintakeskuksessa kehitysvammaisten aikuisten työtoiminnassa. Työtoiminnan työmuotoja ovat erilaiset avustavat työtehtävät toimintakeskuksessa sekä sen ulkopuolisilla työpaikoilla eli ns. työkeikoilla ohjaajan kanssa. Työtehtäviä voivat olla muun muassa käsityöt, postitus-, puhtaanapito- ja ulkotyöt.

Työyhteisössä on viiden ohjaajan työtiimi ja asiakkaita on noin 35. Ohjaajan tehtäviin kuuluu asiakasryhmän arjen toimintoja tukevan toiminnan suunnittelua ja ohjausta. Toimintaa ohjaa asiakkaiden kanssa tehtävät tavoite- ja tukisuunnitelmat. Tärkeä osa työtä on yhteistyö asiakkaan perheen, asumisyksiköiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.


Työpaikan nimi: Kuninkaantien toimintakeskus, Kuninkaantie 7 A, 02740 Espoo.

Työaika: 38h 45 min / viikko.


Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kokemusta kehitysvammaisten päiväaikaisesta toiminnasta.


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot