(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Kuninkaantien toimintakeskus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.3.2020

Espoon vammaispalveluissa vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palvelut muodostavat kolme palvelukokonaisuutta, joita ovat päiväaikainen toiminta, asumispalvelut ja vammaissosiaalityö.

Ohjaaja työskentelee Kuninkaantien toimintakeskuksessa kehitysvammaisten aikuisten päivätoiminnassa, jossa asiakastyössä työskentelee 17 työntekijää. Ohjaajan tehtäviin kuuluu kokonaisvastuu oman asiakasryhmän toiminnan suunnittelusta yhdessä ryhmän lähihoitajien kanssa. Työ on pääasiallisesti asiakkaiden ohjausta, perushoitoa sekä kuntoutusta tukevia toimia.

Päivätoiminta on osallisuutta tukevaa ryhmämuotoista toimintaa. Toimintamuotoina ovat muun muassa erilaiset työtehtävät, kädentaidot, ulkoilu sekä musiikin ja liikunnan eri muodot. Vaikeavammaiset asiakkaat saavat kaiken tarvitsemansa avun ja tuen päivän aikana. Toimintaa ohjaa asiakkaiden tavoite- ja tukisuunnitelmat, joiden tekeminen ja toteutumisen seuranta ovat yksi ohjaajan tehtävistä. Tärkeä osa työtä on yhteistyö asiakkaan perheen, asumisyksiköiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Päivätoiminnan ohjaaja voi käyttää työssään omia vahvuuksiaan, taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Haemme innostunutta ohjaajaa ideoimaan ja toteuttamaan monipuolista päivätoimintaa eri-ikäisille kehitysvammaisille henkilöille.


Työpaikan nimi: Kuninkaantien toimintakeskus, Kuninkaantie 7 A, 02740 Espoo.

Työaika: 38 h 45 min/viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset:
Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään:
Tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.
Jos tehtävään valitulla ei ole Espoon kaupungin hyväksymää lääkelupaa, sitoutuu hän suorittamaan lääkehoitosuunnitelman edellyttämät lääkehoitokoulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Arvostamme:
kokemusta kehitysvammatyöstä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot