(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Kilonpuron palveluasunnot
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2020

Kilonpuron palveluasuntoihin haetaan ohjaajaa määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 2.3-28.10.2020. Haastatteluja voidaan pitää hakuaikana. Asumisyksikkö on osa Espoon kaupungin vammaispalveluja. Ohjaajana pääset osalliseksi moniammatilliseen 20 hengen työyhteisöön, jossa työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti sekä vastaava ohjaaja. Työsuhde etuja ovat mm. matkalippuetu, jolla voi maksaa VR:n, matkahuollon ja HSL:n lippuja, lounas, -liikunta- ja kulttuurietu sekä maksuton uinti kaupungin uimahalleissa.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu asukkaiden yhteisöllisen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi (asukaskokoukset, yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet). Asiakkaiden palavereihin osallistuminen ja valmistautuminen yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaiden tukeminen ja ohjaus yhteiskunnan palveluihin mm. hakemuksissa avustaminen. Eduksi katsotaan kuntouttava työote, eri palvelukokonaisuuksien tunnistaminen ja niiden mahdollisuudet tukea asukkaan mahdollisimman itsenäistä arkea.

Ohjaaja osallistuu asukkaiden yksilöllisten palvelu- ja hoitosuunnitelmien suunnitteluun, arviointiin, kirjaamiseen asiakastietojärjestelmään ja toteutukseen yhdessä moniammatillisen henkilökunnan ja asukkaan lähipiirin kanssa. Ohjaaja osallistuu osana työtä yksikön arkeen, kuten asiakkaiden perushoidon sekä lääkehoidon toteuttamiseen sekä erikseen sovittavien vastuualueiden hoitamiseen. Lisäksi ohjaaja sijaistaa yksikön vastaavaa ohjaajaa tarvittaessa.

Asumisyksikkö tarjoaa vammaispalvelulain mukaista ympärivuorokautista asumista tukevia yksilöllisiä palveluja 18 vaikeavammaisille henkilöille, jotka asuvat omissa vuokra-asunnoissaan. Lisäksi yksikössä on kolme asuntoa, jossa toteutetaan asumisvalmennusta. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella esimerkiksi neurologisen sairauden, aivovamman tai tapaturman vuoksi. Asukkaiden käytössä on yhteinen asukastila, jossa asukkaat voivat viettää yhteistä aikaa ja järjestää virkistystoimintaa. Toiminta perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan asukkaille järjestetään asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja.
Asumispalvelujen laatua kehitetään lean-filosofian mukaisesti.

Työn on jaksotyötä 116,15h/3vko

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset:
Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä ennen lopullista tehtävään valintaa.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista sekä kykyä oman työn suunnitteluun ja hallintaan. Tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitoon liittyvät koulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Arvostamme kokemusta vaikeavammaisten henkilöiden ohjauksesta, asiakassuunnitelmien, arvioinnin ja toteutuksen laadinnasta. Oman työn tai työyhteisön kehittämisestä sekä yhteistyöstä omaisten- ja läheisten kanssa. Eduksi katsotaan myös kokemus hoitotyöstä.