(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Keltamokoti
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2021

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Keltamokoti

Savikkatie 13, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 13.02.2021 tai sopimuksen mukaan - 


Tikkurilassa sijaitseva Keltamokoti tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua 10 vaikeasti liikuntavammaiselle asukkaalle. Asukastyömme lähtökohtana ovat asukkaiden tarpeiden sekä toiveiden kokonaisvaltainen huomioiminen ja kunnioittaminen -asukas on itse oman elämänsä asiantuntija.

Ohjaajan työnkuvaan kuuluu asukkaiden avustamista päivittäisissä toiminnoissa, kodinhoidossa, ruokailussa, vaatehuollossa sekä henkilökohtaisessa terveydenhuollossa. Asukkaita avustetaan ja ohjataan sovitusti myös kodin ulkopuolella asioinneissa heidän yksilöllisiä voimavarojaan tukien.

Asukkaille valitaan omaohjaajat ja he toimivat asukkaan yhteistyökumppanina yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Keltamokodissa vakituista henkilöstöä on 8.

Toivomme vahvaa motivaatiota vaikeavammaisten asukkaiden kanssa työskentelyyn. Arvostamme positiivista otetta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä hyviä työyhteisötaitoja.

Tuo oma osaamisesi meille ja tule kehittymään yhdessä meidän kanssamme! Perehdytämme sinut tehtävään.

Erityisasumisessa järjestetään ikääntyneiden ja vammaisten lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, tehostettua asumispalvelua sekä palvelutaloasumista. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Yksiköissämme tarjotaan kodinomaista ja yksilöllistä asumista. Kuuntelemme asiakasta ja etsimme yhdessä toimivia ratkaisuja. Mahdollistamme asukkaille merkityksellisen arjen sekä tuemme heitä kuntoutumisessa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Näyttöön perustuva kehittämistyö on osa arkeamme.  

Haluamme erityisasumisessa toimia edelläkävijöinä ja tämän vuoksi toivomme uudella työntekijällämme olevan kokemusta, taitoja ja ideoita sähköisten työvälineiden ja esimerkiksi sosiaalisen median käyttämisestä osana työelämän ja palvelujen kehittämistä.

Käy tutustumassa meihin sosiaalisessa mediassa:

• Twitterissä @HyvaVantaa, @vantaanvanhuus, @munvantaa/Elämää Vantaan palvelutaloissa, @meidanvantaa
• Facebookissa Vantaan vanhusten erityisasuminen, vantaan palvelutalot-asukkaiden näköistä elämää@vantaanpalvelutalot, "Meidän Vantaa"
• Instragramissa @vanhustenvantaa, @meidanvantaa
• Blogissamme http://naururyppyja.blogspot.fi/


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava sosiaali- ja terveysalan tutkinto.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Love lääkehoitoluvan suorittamisen koeajalla.

Luemme eduksi: Voimassa olevan lääkeluvan ja vammaistyön osaamisen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2181,73 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, valitun henkilön luottotiedot tarkastetaan, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta, valitulta henkilöltä voidaan pyytää todistus suoritetusta huumausainetestistä.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko jaksotyö


Yhteystiedot:

Asumispalvelujen esimies

Kirjavainen Risto

0401823655

risto.kirjavainen@vantaa.fi


Tavoitettavissa Arkisin virka-aikana

Nina Nyberg Asumispalvelujen esimies 0438268698 nina.nyberg@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.