(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Keltamokoti, sijaisuus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.5.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut

Savikkatie 13, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 08.06.2020 tai sopimuksen mukaan - 02.08.2020


Etsimme tulevalle kesälle ohjaajan sijaista vahvistamaan tiimiämme!

Tikkurilassa sijaitseva Keltamokoti tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua kymmenelle vaikeasti liikuntavammaiselle asukkaalle. Asukastyömme lähtökohtana ovat asukkaiden tarpeiden sekä toiveiden kokonaisvaltainen huomioiminen ja kunnioittaminen. Asukas on itse oman elämänsä asiantuntija.

Ohjaajan työnkuvaan kuuluu asukkaiden avustaminen päivittäisissä toiminnoissa, kodinhoidossa, ruokailussa, vaatehuollossa sekä henkilökohtaisessa terveydenhuollossa. Asukkaita avustetaan ja ohjataan sovitusti myös kodin ulkopuolella asioinneissa heidän yksilöllisiä voimavarojaan tukien.

Asukkaille valitaan omaohjaajat ja he toimivat asukkaan yhteistyökumppanina yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Keltamokodissa vakituista henkilöstöä on kahdeksan.

Toivomme vahvaa motivaatiota vaikeavammaisten asukkaiden kanssa työskentelyyn. Arvostamme positiivista otetta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä hyviä työyhteisötaitoja.

Tuo oma osaamisesi meille ja tule kehittymään yhdessä meidän kanssamme! Perehdytämme sinut tehtävään.

Erityisasumisessa järjestetään ikääntyneiden ja vammaisten lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, tehostettua asumispalvelua sekä palvelutaloasumista. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Yksiköissämme tarjotaan kodinomaista ja yksilöllistä asumista. Kuuntelemme asiakasta ja etsimme yhdessä toimivia ratkaisuja. Mahdollistamme asukkaille merkityksellisen arjen sekä tuemme heitä kuntoutumisessa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Näyttöön perustuva kehittämistyö on osa arkeamme.  

Haluamme erityisasumisessa toimia edelläkävijöinä ja tämän vuoksi toivomme uudella työntekijällämme olevan kokemusta, taitoja ja ideoita sähköisten työvälineiden ja esimerkiksi sosiaalisen median käyttämisestä osana työelämän ja palvelujen kehittämistä.

Voit käydä tutustumassa meihin sosiaalisen median kautta:

• Twitterissä @HyvaVantaa, @vantaanvanhuus, @munvantaa/Elämää Vantaan palvelutaloissa
• Facebookissa Vantaan vanhusten erityisasuminen, vantaan palvelutalot-asukkaiden näköistä elämää@vantaanpalvelutalot
• Instragramissa @vanhustenvantaa
• Blogissamme http://naururyppyja.blogspot.fi/


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava sosiaali- ja terveysalan tutkinto tai riittävä määrä alan opintoja suoritettuna

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Love lääkeluvan suorittamisen sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa

Luemme eduksi: Voimassa olevan lääkeluvan ja kehitysvammatyön osaamisen

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2155,43 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä. Huom! Opiskelijalla palkkaus määräytyy osaamistason ja opintojen valmiusasteen perusteella. 

Edellytettävät luvat: tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko, Jaksotyö


Yhteystiedot:

Toimintayksikön esimies
Leivo Eerika
050 312 4510
eerika.leivo@vantaa.fi
Tavoitettavissa arkisin ma-pe klo 8-15 ajalla 25-29.5.2020

Asumispalvelujen esimies/resurssipooli
Terhi Lehtonen
terhi.lehtonen@vantaa.fi
p.0438258876
Arkisin klo 8-15 ajalla 30.5.-5.6

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.