Ohjaaja, Hirviportin perheryhmäkoti
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 23.11.2021

Hirviportin perheryhmäkoti on kodinomainen asumisyksikkö yhdeksälle asukkaalle. Perheryhmäkoti koostuu kahdesta eri asuinrakennuksesta/ osastosta, jossa molemmissa työskennellään asukkaiden kanssa. Olemme avaamassa toista osastoa ja tarvitsemme tiimiin lisää työntekijöitä. Hirviportin perheryhmäkodissa työskentelee 1 vastaava ohjaaja, 1 sairaanhoitaja/ohjaaja sekä 12 ohjaajaa.

Perheryhmäkoti on keskeinen kasvun ja kehityksen ympäristö yleensä 12-17- vuotiaille maahanmuuttajanuorille. Perheryhmäkodissa asuu ilman huoltajaa maahan saapuneita turvapaikanhakijataustaisia nuoria, jotka ovat saaneet Suomesta oleskeluluvan.

Perheryhmäkodissa tarjotaan alaikäisille mahdollisimman hyvää ikään ja kehitystasoon liittyvää tukea ja hoivaa, lapsuuden arkea sekä turvallinen ja kannustava paikka elää. Perheryhmäkodin ydintoimintaa on lasten ja nuorten kasvun, kehityksen, koulutuksen ja kotoutumisen tukeminen.

Ohjaajana teet vuorovaikutteista hoito- ja kasvatustyötä, suunnitelmallista ja tavoituksellista omaohjaajatyötä, sekä mahdollistat kodinomaisen arjen kodinhoidollisilla työtehtävillä. Työssä korostuu psykososiaalinen tuki ja traumatietoinen työskentelyote. Työtä tehdään moniammatillisella otteella osana tiivistä ja keskustelevaa tiimiä oman itsenäisen vastuunsa kantaen. Tiimiin lisäksi kuuluu palveluesihenkilö sekä Espoon perheryhmäkotien sosiaalityöntekijä. Työ on kolmivuorotyötä. Tämän tehtävän lisäksi haetaan mahdollisesti kahta uutta ohjaajan vuoden määräaikaista paikkaa.

Sopimusala: SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotason tutkinto.

Lisäksi eduksesi luemme ajokortin ja lääkkeenantoluvan (Love-Lop).

Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään:
- Avointa ja arvostavaa suhtautumista muihin ihmisiin
- Alaikäisen näkemistä lapsena, jolla on omat oikeutensa
- Kokemusta ja näkemystä työskentelystä lasten ja nuorten kanssa
- Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa

Arvostamme:
- Halua ja kykyä itsensä ja työn kehittämiseen
- Kokemusta suunnitelmallisesta kasvatus- ja hoitotyöstä
- Erinomaisia vuorovaikutustaitoja
- Ymmärrystä maahanmuuttajatyöstä, mielenterveystyöstä sekä lastensuojelutyöstä

Tarjoamme:
- Mielekkään ja palkitsevan työn, jossa voit jatkuvasti kehittää osaamistasi
- Innostuvan ja innostavan työyhteisön
- Näköalapaikan globaalin Suomen kehittämiseen
- Espoon kaupungin henkilöstöedut

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot