Ohjaaja, Hirviportin perheryhmäkoti, vuorotteluvapaan sijaisuus
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 19.1.2022

Etsitkö merkityksellistä ja haastavaa työtä monikulttuurisessa ilmapiirissä? Meillä työ on merkityksellistä ja sitä tehdään suurella sydämellä. Työyhteisö on monikulttuurinen ja työntekijät ovat korkeakoulutuksen saaneita sosiaalialan ammattilaisia.
Tule osaksi upeaa ja motivoitunutta työyhteisöä!

Etsimme Hirviportin perheryhmäkotiin ohjaajaa 6kk vuorotteluvapaan sijaisuuteen alkaen 1.2.2022 tai sovitusti.

Hirviportin perheryhmäkoti on kodinomainen vuonna 2016 perustettu asumisyksikkö Espoon Gumbölessä ja keskeinen kasvun ja kehityksen ympäristö yleensä 12-17-vuotiaille pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille. Perheryhmäkodin lapset ja nuoret ovat saaneet Suomesta oleskeluluvan ja kuntapaikan Espoosta.

Perheryhmäkodissa työskentelee vastaava ohjaaja, 12 ohjaajaa ja sairaanhoitaja. Lisäksi henkilökuntaan kuuluvat johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja palveluesimies. Työ on kolmivuorotyötä ja työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihin.

Perheryhmäkodin ydintoimintaa on lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja kuntoutumisen, koulutuksen ja kotoutumisen tukeminen sekä mahdollinen perhetyö. Ohjaustyössä korostuu omaohjaajatyöskentely, jota toteutetaan pari- tai tiimityöskentelynä. Haastava ja antoisa työ palkitaan lapsen ja nuoren luottamuksella. Nuoret asuvat perheryhmäkodissa, kunnes täyttävät 18 vuotta tai kunnes perheenyhdistäminen toteutuu.

Ohjaajana teet vuorovaikutteista hoito- ja kasvatustyötä, suunnitelmallista ja tavoituksellista omaohjaajatyötä, sekä mahdollistat kodinomaisen arjen kodinhoidollisilla työtehtävillä. Työssä korostuu psykososiaalinen tuki ja traumatietoinen työskentelyote. Työtä tehdään moniammatillisella otteella osana tiivistä ja keskustelevaa tiimiä oman itsenäisen vastuunsa kantaen.

Työpaikan nimi: Hirviportin perheryhmäkoti
Työaika: 38 h 15min/ vko
Sopimusala: SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset:
Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotason tutkinto.

Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.

Lisäksi eduksesi luemme ajokortin ja lääkkeenantoluvan (Love-Lop).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään:
- Avointa ja arvostavaa suhtautumista muihin ihmisiin sekä hyviä tiimityöskentelytaitoja
- Alaikäisen näkemistä lapsena, jolla on omat oikeutensa
- Kokemusta ja näkemystä työskentelystä lasten ja nuorten kanssa
- Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa

Arvostamme:
- Halua ja kykyä itsensä ja työn kehittämiseen
- Kokemusta suunnitelmallisesta kasvatus- ja hoitotyöstä
- Erinomaisia vuorovaikutustaitoja
- Ymmärrystä maahanmuuttajatyöstä, mielenterveystyöstä sekä lastensuojelutyöstä

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot