(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Haukilahden asumisyksikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.12.2018

Ohjaaja, Haukilahden asumisyksikkö

Työavain 2-829-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 16.01.2019 kello 15:45
Haukilahden asumisyksikkö , Haukilahdenkatu 19 02170 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Haukilahden asumisyksikköön haetaan ohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen. Asumisyksikössä on kaksi ryhmäkotia. Asumisyksiköistä toinen tarjoaa asumispalvelua kolmelletoista runsaasti tukea tarvitseville ikääntyville kehitysvammaisille henkilöille ja toinen kuudelle omatoimisemmalle asukkaalle. Yksiköissä on yönaikainen valvonta. Asumispalvelu sisältää henkilökunnan tuen, ohjauksen, hoidon ja avustamisen kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelu on kokonaisvaltaista asiakkaan asumisen ja elämänhallinnan tukemista, ohjausta, hoitoa ja avustamista yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asumisyksikössä työskentelee yhteensä 13 lähihoitajaa, 4 ohjaajaa ja vastaava ohjaaja. Toiminta perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan asukkaille järjestetään asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja. Ohjaajan tehtävänä on mahdollistaa asukkaille mahdollisimman itsenäinen, yksilöllinen ja turvallinen elämä, jossa kuuluvat asukkaan omat mielipiteet. Päivittäinen työ on asukkaiden ohjaamista arjen asioissa, perushoidon, ruokahuollon, vaatehuollon ohjaamiseen parissa. Työ pitää sisällään myös perushoidon ja lääkehoidon toteuttamista. Ohjaaja osallistuu asukkaiden yksilöllisten hoito- ja tukisuunnitelmien suunnitteluun, arviointiin, kirjaamiseen asiakastietojärjestelmään ja toteutukseen yhdessä moniammatillisen henkilökunnan ja asukkaan lähipiirin kanssa. Tehtävät painottuvat ryhmäkoti 2 puolelle, huomioiden molempien puolten tarpeen ja yhteistyön yksiköiden välillä. Asumispalvelujen laatua kehitetään lean-filosofian mukaisesti.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista sekä kykyä oman työn suunnitteluun ja hallintaan. Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä ennen lopullista tehtävään valintaa. Tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitoon liittyvät koulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Arvostamme kokemusta kehitysvammaisten henkilöiden ohjauksesta, asiakassuunnitelmien, arvioinnin ja toteutuksen laadinnasta. Yhteistyöstä omaisten - ja läheisten kanssa. Halua- ja kykyä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2344,70 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö 116 h 15 min / 3 vko


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, sosiaalityö, perhetyö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Johtava ohjaaja Anu Mattila
040 652 2249
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vastaava ohjaaja Susan Könönen
050 343 0605
etunimi.sukunimi@espoo.fi