(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, Auroran vastaanottokoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.11.2020

Haemme ohjaajaa Auroran vastaanottokotiin.

Haluatko olla mukana totetuttamassa vaikuttavaa ja laadukasta lastensuojelua? Haluamme löytää sinut, innostuneen lastensuojelun ammattilaisen mukaan joukkoomme!

Auroran vastaanottokoti on 14 paikkainen lastensuojelun tukea tarvitsevien espoolaisten lasten ja nuorten vastaanotto- ja arviointiyksikkö. Vastaanottokoti jakautuu kahteen seitsemän paikan osastoon. Auroran vastaanottokoti on osa Espoon kaupungin lastensuojelun vastaanottopalveluita, joihin kuuluu lisäksi Poijupuiston vastaanottokodin kaksi osastoa sekä vastaanottoperhetoiminta.

Auroran vastaanottokoti sijaitsee Espoossa Kuusikodinmäellä, mutta muuttaa Leppävaaraan uusiin tiloihin niiden valmistuttua loppuvuodesta 2020.

Lasten ja nuorten sijoitukset vastaanottokotiin ovat lyhytaikaisia. Sijoituksen ensisijaisena tavoitteena on arvioida lapsen ja perheen kokonaistilannetta, jolloin työskentely on perhedynamiikkaa arvioivaa ja vanhemmuutta tukevaa sekä lapsen ja perheen oman näkemyksen selvittelyä. Sijoituksen aikaisesta arvioinnista laaditaan yhteenveto, jossa tuodaan näkyväksi mahdolliset tuen tarpeet ja jatkosuositukset.

Vastuuohjaajalla on vastuu arviointijakson toteutumisesta hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti. Hän huolehtii työvuorossa ollessaan kaikkien vastaanottokodissa olevien lasten hoito- ja kasvatustyöstä. Vastaanottokodin osaston työryhmä muodostuu kahdeksasta ohjaajasta ja vastaavasta ohjaajasta. Työryhmän asiakastyön tukena ovat myös osastojen yhteinen sairaanhoitaja ja keittäjä-ruokapalvelutyöntekijä sekä vastaanottopalveluiden toimintaterapeutit.

Haastattelut aloitetaan mahdollisesti jo hakuaikana.

Työpaikan nimi: Auroran vastaanottokoti, Kuusikodinmäki 7, 02820 Espoo

Työaika: 38 h 15 min / vko, jaksotyöaika, 3-vuorotyö

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään asiakasta kunnioittavaa työasennetta, hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, dokumentointiosaamista sekä positiivista ja vuorovaikutuksellista työotetta. Lisäksi edellytämme paineensietokykyä ja valmiutta tehdä epäsäännöllistä kolmivuorotyötä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta lastensuojelutyöstä, arviointiosaamista, kriisityön osaamista ja kielitaitoa sekä ajokorttia ja ajotaitoa.

Tarjoamme vaihtelevan ja sopivasti haastavan työn, joka palkitsee. Järjestämme henkilöstöllemme säännöllisesti koulutusta työstä nousevien tarpeiden pohjalta ja tiimeillä on säännöllinen työnohjaus. Lisäksi käytössäsi ovat Espoon kaupungin henkilöstöedut.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.