(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja (AMK), Vieroitushoito -osasto, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.12.2020

Haemme Espoon vieroitushoito -osastolle ohjaajaa perhevapaan sijaisuuteen.

Vieroitushoito -osastolla on 16 asiakaspaikkaa. Osastolle tullaan vieroittautumaan päihteistä silloin, kun vieroittautuminen avohoidon keinoin ei onnistu tai ole mahdollista. Vieroitushoitojaksolla keskitytään erityisesti vieroitusoireiden hoitoon, mutta hoidossa otetaan huomioon myös potilaan koko elämäntilanteen ja päihdehoidon kokonaisuuden hallinta.

Osastolla työskentelevä ohjaaja työskentelee tiiviisti moniammatillisessa työyhteisössä sosiaalityön viitekehyksestä potilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjaajan työtehtäviin kuuluu esimerkiksi asiakkaan tilanteen kartoittaminen, hoitojatkumon suunnittelu ja laatiminen, asiakkaan seuranta ja voinnin arviointi sekä asiakkaan motivointi. Ohjaaja ottaa työskentelyssään huomioon asiakkaan sosiaalisen verkoston sekä mahdollisesti muut hoitotahot, ja pyrkii hoitojakson aikana asiakkaan tavoitteita tukevaan verkostotyöhön. Ohjaajan työtehtäviin osastolla kuuluu myös hoitoa tukevien ryhmien ohjaamista.

Työtehtävien menestyksellinen hoitaminen vaatii hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, itsenäistä työotetta, ongelmanratkaisukykyä sekä hyvää tilannetajua yllättävissä tilanteissa. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.


Työpaikan nimi:
Espoon vieroitushoito -osasto

Työaika:
Jaksotyö 114h45min / 3vkoa

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai
aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään:
Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Arvostamme:
Työkokemusta aikuissosiaalityöstä ja/tai mt- ja päihdepalveluista

Tehdään yhdessä hyvinvoiva Espoo! Tule mukaan tekemään ja kehittämään laadukkaita asiakas- ja perhekeskeisiä terveyspalveluja. Autamme espoolaisia rakentamaan sujuvaa arkea, tervettä elämää, hyvinvointia ja onnellisuutta.

Haluamme tarjota espoolaisille Suomen parhaat terveyspalvelut. Uudistamme ja uudistumme tulevaisuuden haasteita silmällä pitäen, ja uudet toimintamallimme ovat menestyneet useissa innovaatiokilpailussa. Palvelujen asiakaslähtöisyys ja saatavuus, digipalvelujen mahdollisuudet sekä henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi ovat meille ykkösasioita.

Tarjoamme sinulle vireän työyhteisön ja monipuolisia tehtäviä terveysasemilla, suun terveydenhuollossa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, kuntoutuksessa ja ympäristöterveydenhuollossa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot