(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja, 6 tehtävää, Auroran vastaanottokoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2020

Haemme ohjaajia Auroran vastaanottokotiin. Tehtäviä on yhteensä yhdeksän.

Espoon lastensuojelun vastaanottopalvelut laajentuvat. Haluatko olla mukana luomassa uutta yksikköä, jossa toteutetaan vaikuttavaa ja laadukasta lastensuojelua? Olemme perustamassa uutta osastoa Auroran vastaanottokotiin ja haluamme löytää sinut, innostuneen lastensuojelun ammattilaisen mukaan joukkoomme.

Laajennuksen jälkeen Auroran vastaanottokoti on 14-paikkainen lastensuojelun tukea tarvitsevien espoolaisten lasten ja nuorten vastaanotto- ja arviointiyksikkö. Vastaanottokoti jakautuu kahteen seitsemän paikan osastoon. Auroran vastaanottokoti on osa Espoon kaupungin lastensuojelun vastaanottopalveluita, joihin kuuluu lisäksi Poijupuiston vastaanottokodin kaksi osastoa sekä vastaanottoperhetoiminta.

Auroran vastaanottokoti sijaitsee Espoossa Kuusikodinmäellä, mutta muuttaa Leppävaaraan uusiin tiloihin niiden valmistuttua loppuvuodesta 2020.

Lasten ja nuorten sijoitukset vastaanottokotiin ovat lyhytaikaisia. Sijoituksen ensisijaisena tavoitteena on arvioida lapsen ja perheen kokonaistilannetta, jolloin työskentely on perhedynamiikkaa arvioivaa ja vanhemmuutta tukevaa sekä lapsen oman näkemyksen selvittelyä. Mikäli lapsen tai nuoren kotiinpaluu ei ole mahdollista, etsitään hänen tarpeitaan vastaava sijaishuoltopaikka.

Vastuuohjaajalla on vastuu arviointijakson toteutumisesta hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti. Hän huolehtii työvuorossa ollessaan kaikkien vastaanottokodissa olevien lasten hoito- ja kasvatustyöstä. Vastaanottokodin osaston työryhmä muodostuu kahdeksasta ohjaajasta ja vastaavasta ohjaajasta. Työryhmän asiakastyön tukena ovat myös osastojen yhteinen sairaanhoitaja ja keittäjä-ruokapalvelutyöntekijä

Haastattelut aloitetaan mahdollisesti jo hakuaikana.

Työpaikan nimi: Auroran vastaanottokoti, Kuusikodinmäki 7, Espoo

Työaika: 38 h 45 min / vko, jaksotyöaika, 3-vuorotyö

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään asiakasta kunnioittavaa työasennetta, hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, dokumentointiosaamista sekä positiivista ja vuorovaikutuksellista työotetta. Lisäksi edellytämme paineensietokykyä ja valmiutta tehdä epäsäännöllistä kolmivuorotyötä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävään valittu henkilö velvoitetaan esittämään huumausainetestiä koskeva todistus esimiehelle valintapäätöksen jälkeen. Testi tehdään Espoon työterveyspalveluissa.

Arvostamme kokemusta lastensuojelutyöstä, arviointiosaamista, kriisityöosaamista ja kielitaitoa sekä ajokorttia ja ajotaitoa.

Tarjoamme mahdollisuuden päästä luomaan uutta yksikköä, vaihtelevan ja sopivasti haastavan työn, joka palkitsee. Järjestämme henkilöstöllemme säännöllisesti koulutusta työstän nousevien tarpeiden pohjalta ja tiimeillä on säännöllinen työnohjaus. Lisäksi käytössä on Espoon kaupungin henkilöstöedut.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita