(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja (5 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.11.2019

Tehtävän kuvaus

Malmin lastenkoti tarjoaa erityistason laitoshoitoa. Lasten hoidossa arvostamme lapsen arvostavaa sekä osallistavaa kohtaamista ja hoito rakennetaan lapsen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Lapset asuvat 4-5 lapsen pienissä ryhmissä ja ovat tällä hetkellä iältään 6-17-vuotiaita. Malmin lastenkotiin sijoitetaan lapsia, joilla voi olla neuropsykiatrisia häiriöitä, koulunkäynnin haasteita sekä psyykkistä oireilua.

Ohjaajan keskeinen tehtävä arjessa on lasten hoito-ja kasvatustyö. Lapsia tuetaan koulunkäyntiin, luetaan läksyjä yhdessä ja joskus kuljetaan yhdessä koulutielläkin. Huolehditaan lasten perustarpeista, kuten syömisestä, hygienian hoidosta ja riittävästä levosta.

Malmin lastenkodissa tehdään tiiviistä yhteistyötä vanhempien ja muun verkoston kanssa. Lapsen hoitoa ja kasvastusta suunnitellaan ja arvioidaan säännöllisissä rakenteissa omahoitajatyön tueksi. Käytössä on omahoitajaparimalli. Ohjaajan työhön kuuluu myös kodinhoidollisia tehtäviä.

Haemme ohjaajan sijaisia eripituisiin lyhyaikaisiin työsuhteisiin. Voit itse määritellä mitkä työvuorot sopivat sinulle, tarjolla on päivä-,ilta- ja yövuoroja. Myös muutaman viikon pituisia sijaisuuksia on tarjolla. Lyhytaikaiset sijaisuudet sopivat hyvin alan opiskelijoille.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto esim. sosionomi tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Myös alan opiskelijat huomioidaan lyhytaikaisissa sijaisuuksissa.


Soveltuvuus lastenkotityöhön.


Luemme eduksi:

Hyvät vuorovaikutustaidot.


Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Lastenkodinjohtaja Sari Hämäläinen p.09 310 73428